Senaste protokoll:

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2021

Kommunfullmäktige 09-12-2021   Bilagor A B C D
Kommunfullmäktige 15-11-2021
   Bilagor A B
Kommunfullmäktige 02-09-2021

Kommunfullmäktige 16-06-2021
   Bilaga A B1 B2 C D E
Kommunfullmäktige 31-03-2021   Bilagor A-B
Kommunfullmäktige 18-02-2021
   Bilagor A-C

2020

Kommunfullmäktige 2020-12-10   Bilaga A B-E F-G H
Kommunfullmäktige 2020-11-12   Bilagor A-C  Bilaga D  
Kommunfullmäktige 2020-10-22

Kommunfullmäktige 2020-05-28
   Bilagor
Kommunfullmäktige 2020-04-07
   Bilagor
Kommunfullmäktige 2020-02-27

Kommunfullmäktige 2020-01-14

2019

Kommunfullmäktige 2019-12-17    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-11-14
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-10-24
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-08-30
    Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3
Kommunfullmäktige 2019-06-19
    Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4-5  Bilaga 6  Bilaga 7
Kommunfullmäktige 2019-04-24
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-02-27
    Bilagor

Till protokoll 2012-2018

 

KOMMUNSTYRELSEN

2021

Kommunstyrelsen 2021-12-15       Bilagor A, B
Kommunstyrelsen 2021-11-25
       Bilagor A, B, C, D, E, F
Kommunstyrelsen 2021-11-04
       Bilaga A
Kommunstyrelsen 2021-10-14
       Bilagor A, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-09-0
8       Bilagor A-B
Kommunstyrelsen 2021-08-
24       Bilagor A, B1, B2, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-06-10
       Bilagor A1,A2,A3, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-05-11
       Bilaga A 
Kommunstyrelsen 2021-04-22
       Bilagor A1, A2, B
Kommunstyrelsen 2021-03-24
       Bilagor A-C
Kommunstyrelsen 2021-03-04
       Bilaga A, B
Kommunstyrelsen 2021-02-08
       Bilaga A
Kommunstyrelsen 2021-01-21       Bilagor A1-2 A3 och B

2020

Kommunstyrelsen 2020-12-15       Bilagor A-C
Kommunstyrelsen 2020-12-02       Bilagor A-C, D-F, G Budget 1-Budget 2, H, I-J
Kommunstyrelsen 2020-11-04
       Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E
Kommunstyrelsen 2020-10-13
       Bilaga A-C  Bilaga D  Bilaga E  Bilaga F
Kommunstyrelsen 2020-09-22
       Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-08-27
Kommunstyrelsen 2020-08-07
Kommunstyrelsen 2020-07-21
Kommunstyrelsen 2020-06-15
Kommunstyrelsen 2020-05-19      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-04-23      Bilaga 1-9   Bilaga 10
Kommunstyrelsen 2020-04-01      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-03-16      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-02-27      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-01-23      Bilaga

2019

Kommunstyrelsen 2019-11-28      Bilaga 1 Bilaga 2
Kommunstyrelsen 2019-11-07
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-10-03
      Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8
Kommunstyrelsen 2019-08-21 
    Bilaga 1  Bilaga 2-3
Kommunstyrelsen 2019-07-30
      Bilaga
Kommunstyrelsen 2019-06-19 
    Bilaga 1 Bilaga 1 plankarta   Bilaga 2
Kommunstyrelsen 2019-05-29
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-04-24
      Bilagor 1-9 Bilaga 10
Kommunstyrelsen 2019-03-28
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-02-14
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-01-24
      Bilagorna 1-2  Bilagor 3-5  Bilagor 6-9  Bilagor 10-16

Till protokoll 2012-2018

 

BILDNINGSNÄMNDEN 

2021

Bildningsnämnden 2021-11-30   Bilaga §§69-70
Bildningsnämnden 2021-10-12
   Bilaga §61   Bilagor §§62-63
Bildningsnämnden 2021-09-14   Bilagor §§43, 45, 48, 53
Bildningsnämnden 2021-06-10   Bilagor §§29, 31-32    Bilagor §§35, 38
Bildningsnämnden 2021-03-23   Bilaga 1 §20     Bilaga 2 §20     Bilaga 1 §22
Bildningsnämnden 2021-02-25   Bilagor §§5-6   Bilagor §§7-10, 12

2020

Bildningsnämnden 2020-12-01   Bilagor
Bildningsnämnden 2020-11-10
   Bilagor1-3 Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-09-08
Bildningsnämnden 2020-06-17   Bilagor   Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-05-14   Bilaga1   Bilaga 2 Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-04-15   inklusive bilaga och anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-03-31   Bilagor inklusive anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-02-11   Bilagor  Anvisning för rättelseyrkande och besvär

2019

Bildningsnämnden 2019-10-29
Bildningsnämnden 2019-09-26
 
Bildningsnämnden 2019-07-30

Bildningsnämnden 2019-06-05
 
Bildningsnämnden 2019-04-25
  
Bildningsnämnden 2019-03-28   
Bildningsnämnden 2019-02-20   

2018

Bildningsnämnden 2018-11-16    
Bildningsnämnden 2018-10-04
   
Bildningsnämnden 2018-06-05

Bildningsnämnden 2018-03-22

Bildningsnämnden 2018-02-15   

 

 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

2021

Byggnadstekniska nämnden 2021-12-21        Bilaga 1   Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2021-11-17        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3
Byggnadstekniska nämnden 2021-10-14        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4
Byggnadstekniska nämnden 2021-09-15        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4
Byggnadstekniska nämnden 2021-08-18        Bilaga 1
Byggnadstekniska nämnden 2021-06-23        Bilaga 1     Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2021-05-12        Blg 1   Blg 2   Blg 3   Blg 4   Blg 5   Blg 6
Byggnadstekniska nämnden 2021-03-25        Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3
Byggnadstekniska nämnden 2021-02-19        Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3

2020

Byggnadstekniska nämnden 2020-12-11        Bilaga 1  Bilaga 2-3  Bilaga 4 Bilaga 5
Byggnadstekniska nämnden 2020-11-12        Blg 1  Blg 2  Blg 3  Blg 4  Blg 5  Blg 6
Byggnadstekniska nämnden 2020-10-12        Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3 Bilaga 4

Byggnadstekniska nämnden 2020-08-27        Bilaga 1  Bilaga 2 
Byggnadstekniska nämnden 2020-06-23        Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3 
Byggnadstekniska nämnden 2020-04-20        Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2020-03-23        Bilaga 1   Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2020-02-24        Bilaga 1

 2019

Byggnadstekniska nämnden 2019-12-17       Bilaga 1  Bilaga 2 
Byggnadstekniska nämnden 2019-11-26
      Bilaga 1 
Byggnadstekniska nämnden 2019-10-22
      Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4  Bilaga 5 
Byggnadstekniska nämnden 2019-09-17
      Bilaga 1    Bilaga 2   
Byggnadstekniska nämnden 2019-06-19
      Bilaga 1    Bilaga 2-3   
Byggnadstekniska nämnden 2019-05-15
      Bilaga 1-2    Bilaga 3-4   
Byggnadstekniska nämnden 2019-04-02
      Bilaga 1    Bilaga 2   
Byggnadstekniska nämnden 2019-02-06
      Bilaga 1    Bilaga 2   

2018

Byggnadstekniska nämnden 2018-12-19
      Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3    Bilaga 3 plan
Byggnadstekniska nämnden 2018-10-17     Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2018-09-12     Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2018-07-11
Byggnadstekniska nämnden 2018-06-07
Byggnadstekniska nämnden 2018-05-03
Byggnadstekniska nämnden 2018-03-22
Byggnadstekniska nämnden 2018-02-15

Till protokoll 2012-2017

 

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2021

Näringslivsnämnden 2021-10-11     Skrivelse till ÅLR     Skrivelse till ÅHS
Näringslivsnämnden 2021-09-06

Näringslivsnämnden 2021-06-07

Näringslivsnämnden 2021-03-23

Näringslivsnämnden 2021-02-10

2020

Näringslivsnämnden 2020-10-19
Näringslivsnämnden 2020-09-14

Näringslivsnämnden 2020-05-19

Näringslivsnämnden 2020-03-26

Näringslivsnämnden 2020-01-29

2019

Näringslivsnämnden 2019-10-16
Näringslivsnämnden 2019-09-09

Näringslivsnämnden 2019-05-13

Näringslivsnämnden 2019-03-25

Näringslivsnämnden 2019-02-13

2018

Näringslivsnämnden 2018-10-29
Näringslivsnämnden 2018-08-27

Näringslivsnämnden 2018-03-20

Näringslivsnämnden 2018-02-12

Till protokoll 2012-2017

 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

2021

Äldreomsorgsnämnden 2021-10-21   Bilaga A, B, C, D, E, F och G.

Äldreomsorgsnämnden 2021-09-08  Bilaga A, B, C och D   Bilaga E, F, G, H och I

Äldreomsorgsnämnden 2021-04-07   Bilaga A och B    Bilaga C, D, E, Foch G
Äldreomsorgsnämnden 2021-02-10   Bilaga A, B, C och F   Bilaga D och E


SOCIALNÄMNDEN

2020

Socialnämnden 2020-11-30
Socialnämnden 2020-11-02

Socialnämnden 2020-09-28
Socialnämnden 2020-06-02
Socialnämnden 2020-04-06   Bilagor

2019

Socialnämnden 2019-10-24 inklusive bilagor
Socialnämnden 2019-09-24 inklusive bilagor

Socialnämnden 2019-08-27 inklusive bilagor

Socialnämnden 2019-05-27
Socialnämnden 2019-03-26
Socialnämnden 2019-03-04

Till protokoll 2012-2018

 

CENTRALVALNÄMNDEN

2019
Lagtings- och kommunalval

Centralvalnämnden 2019-10-20
Centralvalnämnden 2019-10-18
Centralvalnämnden 2019-09-23
Centralvalnämnden 2019-09-17
Centralvalnämnden 2019-09-02

--------------------------------------
Centralvalnämnden 2019-03-14
Centralvalnämnden 2019-04-12
Centralvalnämnden 2019-04-14
Centralvalnämnden 2019-05-09
Centralvalnämnden 2019-05-24
Centralvalnämnden 2019-05-26

 

ÄLDRERÅDET 

2021

Äldrerådet 2021-11-11

 

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

2021

Förbundsstämmans protokoll 2021-12-03

bggrey

Kommunkansliet
Tel. 018- 622 400

Kommundirektör
Niklas Oriander                    
Tel. 018-622 401
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråsekreterare
Janette Holmberg
Tel. 018-622 406
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Kumlinge kommun söker (klicka på befattningen för annons):

Skolföreståndare

Köksbiträde
Kommunen söker någon som vill vikariera som köksbiträde vid kommunens centralkök måndag-fredag under perioden 1.3-17.4.2022. I arbetet ingår att transportera mat från centralköket till Annagården och sköta köksbiträdesysslor vid Annagården. I arbetet krävs körkort och hygienpass. Meddela ditt intresse eller ställ frågor till husmor Daniela Johansson, tel. 018-622 452 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15. Fysiska besök skall undvikas till och med 3.2.2022.
I januari-februari kan öppethållningstiderna ändra på kort varsel på grund av pandemisituationen på Kumlinge och ÅLRs rekommendation om distansarbete.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Kollektivtrafiken körs måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.1-24.4.2022 Kollektivtrafikens turlista

 

 

Corona -restriktioner

Uppdatering gällande coronaläget på Kumlinge 19.1.2022
Situationen är ansträngd inom kommunens verksamheter på Annagården men under ständig bevakning och för närvarande under kontroll. Verksamheterna på Annagården och skolan är vid behov i direktkontakt med smittskyddet och informerar kontinuerligt berörda invånargrupper och personalen i sina kanaler. Kommunen ger allmän information om läget och sina verksamheter på www.kumlinge.ax och på Facebook-sidan Kumlinge kommun.
Kommunens ledning påminner alla om gällande hygienregler, användning av munskydd och minimerande av fysiska kontakter överallt på öarna.

Coronarestriktionerna, rekommendationerna och kommunens egna beslut påverkar den kommunala verksamheten så här just nu:
- Kommunkansliet är bemannat men stängt för besök. Helst ska ärenden skötas per mejl eller telefon och således fysiska besök undvikas helt. På kommunkansliet gäller noggrann handhygien och avstånd i kontakterna till personalen. Det finns munskydd att ta på sig innanför ytterdörren till vänster. Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Boka gärna ditt besök med berörd tjänsteman på förhand. Observera att ÅLR rekommenderar användning av munskydd på allmänna platser. Observera också att ÅLR rekommenderar distansarbete i de fall det är möjligt, detta kan påverka kommunkansliets öppethållningstider. Och helst av allt: Undvik fysiskt besök på kommunkansliet till och med 3.2.2022.
- Biblioteket är stängt för besök till och med 3.2.2022. Det går ändå bra att låna böcker på något av följande sätt:
1. Man kan själv reservera de böcker man vill låna via sin inloggning på bibliotek.ax och därefter ringa biblioteket och avtala om tid för hämtning av böckerna utanför biblioteket.
2. Man kan även ringa, mejla eller messa biblioteket och meddela vad man vill låna och avtala om tid för hämtning.
Returnering av böcker: Som vanligt kan man lämna tillbaka lånade böcker i den svarta lådan utanför bibliotekets ingång.
Kontaktuppgifter: 018-622 440 / 045 736 139 06, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
- På daghemmet vistas under öppethållningstiden personal och barn samt barnens föräldrar vid lämning och hämtning. Alla skall följa gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
- På skolan vistas elever och lärare samt köks- och städpersonal. Alla skall följa gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
- På Annagårdens servicehus gäller följande: Ta alltid kontakt med servicehuset om du planerar att besöka någon där! Endast symptomfria personer får komma på besök. Alla besökare skall använda munskydd. Besökaren följer rekommendationerna om noggrann handhygien. Det finns skäl att fundera om besöket kan vänta tills smittoläget lugnat ner sig, fysiska besök skall med andra ord helst undvikas helt.
- I kommunens kollektivtrafik finns munskydd att få i taxin, användning av munskydd rekommenderas. Fråga chauffören innan du kliver in i taxin ifall du inte har munskydd med dig.

Senaste information och restriktioner från ÅLR finns att läsa på:
www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
I korthet:
- Rekommendation om användning av munskydd för alla äldre än 12 år på allmän plats inomhus där man inte kan hålla avstånd samt i kollektivtrafiken, gäller till och med 3.2.2022.
- Rekommendation om distansarbete gäller till och med 3.2.2022.
- Förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus till och med 3.2.2022.

 

 

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99