Senaste protokoll:

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2023

Kommunfullmäktige 16-05-2023   Bilaga A, J, F
Kommunfullmäktige 24-04-2023

Kommunfullmäktige 23-03-2023
   Bilaga A
Kommunfullmäktige 26-01-2023

2022

Kommunfullmäktige 08-12-2022   Bilaga: Budget 2023
Kommunfullmäktige 14-11-2022
   Bilaga A, B, Res.
Kommunfullmäktige 02-11-2022
   Bilaga A
Kommunfullmäktige 16-06-2022
   Bilagor A1, A2, B, C, D
Kommunfullmäktige 13-04-2022
   Bilagor A-B
Kommunfullmäktige 27-01-2022

2021

Kommunfullmäktige 09-12-2021   Bilagor A B C D
Kommunfullmäktige 15-11-2021
   Bilagor A B
Kommunfullmäktige 02-09-2021

Kommunfullmäktige 16-06-2021
   Bilaga A B1 B2 C D E
Kommunfullmäktige 31-03-2021   Bilagor A-B
Kommunfullmäktige 18-02-2021
   Bilagor A-C

2020

Kommunfullmäktige 2020-12-10   Bilaga A B-E F-G H
Kommunfullmäktige 2020-11-12   Bilagor A-C  Bilaga D  
Kommunfullmäktige 2020-10-22

Kommunfullmäktige 2020-05-28
   Bilagor
Kommunfullmäktige 2020-04-07
   Bilagor
Kommunfullmäktige 2020-02-27

Kommunfullmäktige 2020-01-14

2019

Kommunfullmäktige 2019-12-17    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-11-14
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-10-24
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-08-30
    Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3
Kommunfullmäktige 2019-06-19
    Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4-5  Bilaga 6  Bilaga 7
Kommunfullmäktige 2019-04-24
    Bilagor
Kommunfullmäktige 2019-02-27
    Bilagor

Till protokoll 2012-2018

 

KOMMUNSTYRELSEN

2023

Kommunstyrelsen 2023-06-05      Bilagor A, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2023-05-04      Bilagor A, J  B, C, D  E  F  G  H  K
Kommunstyrelsen 2023-04-17

Kommunstyrelsen 2023-03-15
      Bilagorna
Kommunstyrelsen 2023-02-28      Bilagorna
Kommunstyrelsen 2023-01-18
 

2022

Kommunstyrelsen 2022-11-29       Bilagor A, B
Kommunstyrelsen 2022-11-08
       Bilagor A, B, C
Kommunstyrelsen 2022-10-25
       Bilagor A, B, C
Kommunstyrelsen 2022-10-18
 
Kommunstyrelsen 2022-09-13
       Bilagor A, B
Kommunstyrelsen 2022-06-07
       Bilagaor A, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2022-05-10
       Bilaga A1
Kommunstyrelsen 2022-03-23
       Bilagor A, B, D, F
Kommunstyrelsen 2022-02-16
       Bilagor A, B
Kommunstyrelsen 2022-01-25
       Bilaga A 

2021

Kommunstyrelsen 2021-12-15       Bilagor A, B
Kommunstyrelsen 2021-11-25
       Bilagor A, B, C, D, E, F
Kommunstyrelsen 2021-11-04
       Bilaga A
Kommunstyrelsen 2021-10-14
       Bilagor A, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-09-0
8       Bilagor A-B
Kommunstyrelsen 2021-08-
24       Bilagor A, B1, B2, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-06-10
       Bilagor A1,A2,A3, B, C, D, E
Kommunstyrelsen 2021-05-11
       Bilaga A 
Kommunstyrelsen 2021-04-22
       Bilagor A1, A2, B
Kommunstyrelsen 2021-03-24
       Bilagor A-C
Kommunstyrelsen 2021-03-04
       Bilaga A, B
Kommunstyrelsen 2021-02-08
       Bilaga A
Kommunstyrelsen 2021-01-21       Bilagor A1-2 A3 och B

2020

Kommunstyrelsen 2020-12-15       Bilagor A-C
Kommunstyrelsen 2020-12-02       Bilagor A-C, D-F, G Budget 1-Budget 2, H, I-J
Kommunstyrelsen 2020-11-04
       Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E
Kommunstyrelsen 2020-10-13
       Bilaga A-C  Bilaga D  Bilaga E  Bilaga F
Kommunstyrelsen 2020-09-22
       Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-08-27
Kommunstyrelsen 2020-08-07
Kommunstyrelsen 2020-07-21
Kommunstyrelsen 2020-06-15
Kommunstyrelsen 2020-05-19      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-04-23      Bilaga 1-9   Bilaga 10
Kommunstyrelsen 2020-04-01      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-03-16      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-02-27      Bilagor
Kommunstyrelsen 2020-01-23      Bilaga

2019

Kommunstyrelsen 2019-11-28      Bilaga 1 Bilaga 2
Kommunstyrelsen 2019-11-07
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-10-03
      Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8
Kommunstyrelsen 2019-08-21 
    Bilaga 1  Bilaga 2-3
Kommunstyrelsen 2019-07-30
      Bilaga
Kommunstyrelsen 2019-06-19 
    Bilaga 1 Bilaga 1 plankarta   Bilaga 2
Kommunstyrelsen 2019-05-29
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-04-24
      Bilagor 1-9 Bilaga 10
Kommunstyrelsen 2019-03-28
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-02-14
      Bilagor
Kommunstyrelsen 2019-01-24
      Bilagorna 1-2  Bilagor 3-5  Bilagor 6-9  Bilagor 10-16

Till protokoll 2012-2018

 

BILDNINGSNÄMNDEN 

2023

Bildningsnämnden 2023-05-10   Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Bildningsnämnden 2023-03-29   Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3
Bildningsnämnden 2023-15-02
   Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6

2022

Bildningsnämnden 2022-11-22    Bilagor §59, §60, §61
Bildningsnämnden 2022-10-04   Bilagor §51§53:1,§53:2 54
Bildningsnämnden 2022-09-14 
 Bilagor §39, §40, §42, §46
Bildningsnämnden 2022-06-14
   Bilagor §33, §35
Bildningsnämnden 2022-04-20
   Bilagor §§20, 26, 27 
Bildningsnämnden 2022-03-16
   Bilagor §4, §§5,14,15

2021

Bildningsnämnden 2021-11-30   Bilaga §§69-70
Bildningsnämnden 2021-10-12
   Bilaga §61   Bilagor §§62-63
Bildningsnämnden 2021-09-14   Bilagor §§43, 45, 48, 53
Bildningsnämnden 2021-06-10   Bilagor §§29, 31-32    Bilagor §§35, 38
Bildningsnämnden 2021-03-23   Bilaga 1 §20     Bilaga 2 §20     Bilaga 1 §22
Bildningsnämnden 2021-02-25   Bilagor §§5-6   Bilagor §§7-10, 12

2020

Bildningsnämnden 2020-12-01   Bilagor
Bildningsnämnden 2020-11-10
   Bilagor1-3 Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-09-08
Bildningsnämnden 2020-06-17   Bilagor   Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-05-14   Bilaga1   Bilaga 2 Anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-04-15   inklusive bilaga och anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-03-31   Bilagor inklusive anvisning för rättelseyrkande och besvär
Bildningsnämnden 2020-02-11   Bilagor  Anvisning för rättelseyrkande och besvär

2019

Bildningsnämnden 2019-10-29
Bildningsnämnden 2019-09-26
 
Bildningsnämnden 2019-07-30

Bildningsnämnden 2019-06-05
 
Bildningsnämnden 2019-04-25
  
Bildningsnämnden 2019-03-28   
Bildningsnämnden 2019-02-20   

2018

Bildningsnämnden 2018-11-16    
Bildningsnämnden 2018-10-04
   
Bildningsnämnden 2018-06-05

Bildningsnämnden 2018-03-22

Bildningsnämnden 2018-02-15   

 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

2023

Byggnadstekniska nämnden 2023-06-01        Blg 1   Blg 2   Blg 3  Blg4
Byggnadstekniska nämnden 2023-05-02

Byggnadstekniska nämnden 2023-04-12
        Blg 1   Blg 2   Blg 3  Blg4  Blg 5
Byggnadstekniska nämnden 2023-03-07
        Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2023-02-07
        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3

2022

Byggnadstekniska nämnden 2022-11-29
Byggnadstekniska nämnden 2022-10-06
        Blg 1   Blg 2   Blg 3   Blg 4   Blg 5   Blg 6  Blg 7
Byggnadstekniska nämnden 2022-09-08
        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3
Byggnadstekniska nämnden 2022-08-31

Byggnadstekniska nämnden 2022-06-02
        Bilaga 1
Byggnadstekniska nämnden 2022-04-14
        Bilaga 1   Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2022-03-16
        Bilaga 1
Byggnadstekniska nämnden 2022-02-17        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3

2021

Byggnadstekniska nämnden 2021-12-21        Bilaga 1   Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2021-11-17        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3
Byggnadstekniska nämnden 2021-10-14        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4
Byggnadstekniska nämnden 2021-09-15        Bilaga 1   Bilaga 2   Bilaga 3   Bilaga 4
Byggnadstekniska nämnden 2021-08-18        Bilaga 1
Byggnadstekniska nämnden 2021-06-23        Bilaga 1     Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2021-05-12        Blg 1   Blg 2   Blg 3   Blg 4   Blg 5   Blg 6
Byggnadstekniska nämnden 2021-03-25        Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3
Byggnadstekniska nämnden 2021-02-19        Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3

2020

Byggnadstekniska nämnden 2020-12-11        Bilaga 1  Bilaga 2-3  Bilaga 4 Bilaga 5
Byggnadstekniska nämnden 2020-11-12        Blg 1  Blg 2  Blg 3  Blg 4  Blg 5  Blg 6
Byggnadstekniska nämnden 2020-10-12        Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3 Bilaga 4

Byggnadstekniska nämnden 2020-08-27        Bilaga 1  Bilaga 2 
Byggnadstekniska nämnden 2020-06-23        Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3 
Byggnadstekniska nämnden 2020-04-20        Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2020-03-23        Bilaga 1   Bilaga 2
Byggnadstekniska nämnden 2020-02-24        Bilaga 1

 2019

Byggnadstekniska nämnden 2019-12-17       Bilaga 1  Bilaga 2 
Byggnadstekniska nämnden 2019-11-26
      Bilaga 1 
Byggnadstekniska nämnden 2019-10-22
      Bilaga 1  Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4  Bilaga 5 
Byggnadstekniska nämnden 2019-09-17
      Bilaga 1    Bilaga 2   
Byggnadstekniska nämnden 2019-06-19
      Bilaga 1    Bilaga 2-3   
Byggnadstekniska nämnden 2019-05-15
      Bilaga 1-2    Bilaga 3-4   
Byggnadstekniska nämnden 2019-04-02
       Bilaga 1    Bilaga 2   
Byggnadstekniska nämnden 2019-02-06
       Bilaga 1    Bilaga 2   

2018

Byggnadstekniska nämnden 2018-12-19
       Bilaga 1    Bilaga 2    Bilaga 3    Bilaga 3 plan
Byggnadstekniska nämnden 2018-10-17       Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2018-09-12       Bilagor
Byggnadstekniska nämnden 2018-07-11
Byggnadstekniska nämnden 2018-06-07
Byggnadstekniska nämnden 2018-05-03
Byggnadstekniska nämnden 2018-03-22
Byggnadstekniska nämnden 2018-02-15

Till protokoll 2012-2017

 

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

2023

Näringslivsnämnden 2023-04-03
Näringslivsnämnden 2023-02-09

2022

Näringslivsnämnden 2022-09-29     Bilagorna
Näringslivsnämnden 2022-08-24 
   Bilagorna
Näringslivsnämnden 2022-04-14
     Bilaga 1
Näringslivsnämnden 2022-02-23
     Bilaga A-B
Näringslivsnämnden 2022-02-14
     Skrivelse om inställda färjturer

2021

Näringslivsnämnden 2021-10-11     Skrivelse till ÅLR     Skrivelse till ÅHS
Näringslivsnämnden 2021-09-06

Näringslivsnämnden 2021-06-07

Näringslivsnämnden 2021-03-23

Näringslivsnämnden 2021-02-10

2020

Näringslivsnämnden 2020-10-19
Näringslivsnämnden 2020-09-14

Näringslivsnämnden 2020-05-19

Näringslivsnämnden 2020-03-26

Näringslivsnämnden 2020-01-29

2019

Näringslivsnämnden 2019-10-16
Näringslivsnämnden 2019-09-09

Näringslivsnämnden 2019-05-13

Näringslivsnämnden 2019-03-25

Näringslivsnämnden 2019-02-13

2018

Näringslivsnämnden 2018-10-29
Näringslivsnämnden 2018-08-27

Näringslivsnämnden 2018-03-20

Näringslivsnämnden 2018-02-12

Till protokoll 2012-2017

 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

 

2023

Äldreomsorgsnämnden 2023-04-11     Bilagorna A-H
Äldreomsorgsnämnden 2023-03-14     Bilagorna 

2022

Äldreomsorgsnämnden 2022-11-10   Bilaga A
Äldreomsorgsnämnden  2022-10-12   Bilaga A-D   Bilaga E-F
Äldreomsorgsnämnden 2022-05-24   Bilaga A-D   Bilaga E-F
Äldreomsorgsnämnden 2022-04-14   Bilagorna
Äldreomsorgsnämnden 2022-03-16
   Bilaga A-G

2021

Äldreomsorgsnämnden 2021-10-21   Bilaga A, B, C, D, E, F och G.
Äldreomsorgsnämnden 2021-09-08   Bilaga A, B, C och D   Bilaga E, F, G, H och I
Äldreomsorgsnämnden 2021-04-07   Bilaga A och B    Bilaga C, D, E, Foch G
Äldreomsorgsnämnden 2021-02-10   Bilaga A, B, C och F   Bilaga D och E


SOCIALNÄMNDEN

2020

Socialnämnden 2020-11-30
Socialnämnden 2020-11-02

Socialnämnden 2020-09-28
Socialnämnden 2020-06-02
Socialnämnden 2020-04-06   Bilagor

2019

Socialnämnden 2019-10-24 inklusive bilagor
Socialnämnden 2019-09-24 inklusive bilagor

Socialnämnden 2019-08-27 inklusive bilagor

Socialnämnden 2019-05-27
Socialnämnden 2019-03-26
Socialnämnden 2019-03-04

Till protokoll 2012-2018

 

CENTRALVALNÄMNDEN

2019
Lagtings- och kommunalval

Centralvalnämnden 2019-10-20
Centralvalnämnden 2019-10-18
Centralvalnämnden 2019-09-23
Centralvalnämnden 2019-09-17
Centralvalnämnden 2019-09-02

--------------------------------------
Centralvalnämnden 2019-03-14
Centralvalnämnden 2019-04-12
Centralvalnämnden 2019-04-14
Centralvalnämnden 2019-05-09
Centralvalnämnden 2019-05-24
Centralvalnämnden 2019-05-26

 

ÄLDRERÅDET 

2022

Äldrerådet 2022-11-28
Äldrerådet 2022-09-20

2021

Äldrerådet 2021-11-11

 

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

2022

Förbundsstämma protokoll 2022-11-25
Förbundsstämma protokoll 2022-01-28

2021

Förbundsstämmans protokoll 2021-12-03

bggrey

Kommunkansliet
Tel. 018- 622 400

Kommundirektör
Marika Blomqvist         
Tel. 018-622 401
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråsekreterare
Janette Holmberg
Tel. 018-622 406
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Vikarie för kock i centralköket under veckorna 33-41 sökes. Se annons här.

Vikarierande barnskötare 21.8.2023-8.6.2024. Se annons här.

 

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.5-8.6.2023 Kollektivtrafikens turlista

BOBARHETSANALYSEN ÄR KLAR!

Kumlinge har tillsammans med kommunerna Föglö och Sottunga analyserat sin bobarhet enligt en metod framtagen ursprungligen av Christian Plejel på Kökar och sedan utvecklad av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Analysarbetet och forskningen på Kumlinge pågick mellan september 2022 och januari 2023, och genomfördes av ett 30-tal ortsbor som är experter på just Kumlinge.
Rapporten har presenterats 
16.3 för alla de som varit med och forskat fram resultatet
23.3 för kommunstyrelsen och -fullmäktige.
30.3 för allmänheten
Rapporten finns nu att läsa här.
Bakgrundsmaterial för de olika delområden i rapporten finns här:
OMRÅDE 1: Platsens identitet
OMRÅDE 2: Ekosystem
OMRÅDE 3: Färskvatten
OMRÅDE 4: Energi
OMRÅDE 5: Lokal ekonomi
OMRÅDE 6: Offentlig service
OMRÅDE 7: Välmående människor
Frågor om analysarbetet och resultatet kan ställas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tack till alla ortsbor som medverkat i att ta fram analysrapporten! Nu startar arbetet med att göra Kumlinge ännu mer bobart!

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99