Kultur & fritid

Bidrag 2023 fördelas enligt följande:


Ungdom och fritid:
SKUNK 475 euro 
Kumlinge sjöscouter 350 euro
Ålands 4H 200 euro
Folkhälsan i Kumlinge 1075 euro

Kultur:
Kumlinge byalag rf 350 euro
Hembygdens Väl i Kumlinge rf 350 euro
Visor så in i Norden 300 euro

---------------------------------------------

Det finns inte någon särskilt anställd person som har hand om fritidsverksamhet men via utbildningsförvaltningens "Fritidsgrupp" arrangeras aktivitetskvällar för barn och ungdomar. En aktivitetskväll kan handla om att sporta, använda datorer, laga mat, pyssla eller se på film tillsammans.
Under läsåret 2023-24 sker aktiviteterna i samarbete med SKUNK genom ett landskapfinancierat projekt.

Barn och ungdomars trivsel i kommunen är viktig och målsättningen är att de även skall kunna påverka sina möjligheter till fritidssysselsättning själva. Därför sitter två äldre skolelever med i Fritidsgruppen och beslutar om verksamheten.

Både barn och vuxna behöver intressanta och meningsfulla fritidsaktiviteter för att höja livskvalitén. Vägen från idé till förverkligande är ofta kort i Kumlinge: när några vill spela innebandy på måndagkvällar går de till skolans föreståndare för att boka tid i gymnastiksalen, samlar ihop en grupp, hänger en lapp på anslagstavlan och sätter igång!
Likadant kan en idé om en fotokurs födas hos en förening som sedan får ekonomiskt stöd från kommunen för sin verksamhet, letar upp en ledare för kursen och sätter igång!

Kom med på kurser och aktiviteter av olika slag, tillsammans är det roligare!
Nya aktiviteter utannonseras i Kumlinge Nytt, annars kan man kontakta den lokala förening vars verksamhet man är intresserad av.

folkutegaende

 

bggrey

Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Närvårdare inom äldreomsorgen fr.o.m.  4.3.2024 - tillsvidare. Arbetstid 100h/4v. Se fullständig annons här.

Flera sommarvikarier till äldreomsorgen. För mer information och intresseanmälan kontakta föreståndaren på servicehuset Annagården per mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per tel. 018-622 431.

Helgbarnomsorg, barnskötare för i medeltal två helger/månad från slutet av februari till sommaren, med sannolik fortsättning på hösten.
Se fullständig annons här

Centralköket söker kockvikarie för sommaren 2024 för åtta veckor. Exakta datum är ännu inte helt fastställda men sannolikt 8.7.-1.9.
Arbetet är på fyra veckors scheman på 88,24% och innefattar helgarbete. Körkort är ett krav. Lämplig utbildning och erfarenhet samt hygienpass anses meriterande. Kom och upplev en sommar i den underbara skärgårdkommunen Kumlinge! För mer information kontakta husmor Ingrid Palmroos, tel. 018-622 452 under vardagar kl. 8-16, eller utbildningschef Camilla Olin tel. 018-622 455, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Se fullständig annons här.


VÅRHOLM
- BOSTADSTOMTER

Havsnära bostadstomter till salu

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet:
måndag-torsdag kl. 9-12 och 13-15.


KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Mergus).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.1-28.4.2024 Kollektivtrafikens turlista

BOBARHETSARBETET FORTSÄTTER!

Kommunstyrelsen tillsatte i höstas två arbetsgrupper för ett fortsatt arbete för kommunens bobarhet.
Den ena gruppen hade till sin huvudsakliga uppgift att genemföra en marknadsföringskampanj med information till potentiella inflyttare. Kampanjen genomfördes på Facebook under senhösten och en bit in på det nya året. Kommunen tackar alla som hjälpt till med att sprida materialet!
Den andra gruppen, kallad Indikatorgruppen, har identifierat de områden som fick "ett lägre betyg" i Kumlinges bobarhetsanalys, och jobbat och jobbar med åtgärder kopplade till dessa. Sådana är tex:
- Fredagsträffar för seniorer, ett Leader-projekt som startade i januari. Mer info finns i månatligt Kumlinge Nytt.
- Ett eventuellt projekt kring grundvattenkvalitén.
- Information om lokalekomin på Kumlinge, vikten av dess "friskhet" och tips på vad var och en kan göra åt saken.
Om du har frågor kring de här delområden så kan du höra av till Satu Numminen, tel. 040 50612 99.

Bakgrund: Kumlinge analyserade sin bobarhet enligt en metod framtagen ursprungligen av Christian Plejel på Kökar och sedan utvecklad av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Analysarbetet och forskningen på Kumlinge pågick mellan september 2022 och januari 2023, och genomfördes av ett 30-tal ortsbor som är experter på just Kumlinge.
Rapporten finns nu att läsa här.
Bakgrundsmaterial för de olika delområden i rapporten finns här:
OMRÅDE 1: Platsens identitet
OMRÅDE 2: Ekosystem
OMRÅDE 3: Färskvatten
OMRÅDE 4: Energi
OMRÅDE 5: Lokal ekonomi
OMRÅDE 6: Offentlig service
OMRÅDE 7: Välmående människor
Frågor om resultatet kan ställas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99