Social omsorg

Kommunens äldreomsorgsnämnd ansvarar för äldrevården i kommunen medan bildningsnämnden ansvarar för barnomsorgsfrågor.

Verksamheten ordnas i huvudsak i den egna kommunen: daghem, fritidshem "eftis" och serviceboende för åldringar finns på Kumlinge.

I en liten kommun som Kumlinge är kännedomen om befolkningen god vilket gör att stödinsatserna kan koordineras effektivt och vägen till hjälp för den behövande är kort.

Från 1.1.2021 ansvarar Kommunernas socialtjänst (KST) för all social service förutom barnomsog och äldreomsorg. Se närmare under rubriken Övrig social service. 

P7189938

 

bggrey

Äldreomsorgschef
Niklas Feiring
Tel. 018-622 430
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Kumlinge kommun söker (klicka på befattningen för annons):

Skolföreståndare

Köksbiträde
Kommunen söker någon som vill vikariera som köksbiträde vid kommunens centralkök måndag-fredag under perioden 1.3-17.4.2022. I arbetet ingår att transportera mat från centralköket till Annagården och sköta köksbiträdesysslor vid Annagården. I arbetet krävs körkort och hygienpass. Meddela ditt intresse eller ställ frågor till husmor Daniela Johansson, tel. 018-622 452 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15. Fysiska besök skall undvikas till och med 3.2.2022.
I januari-februari kan öppethållningstiderna ändra på kort varsel på grund av pandemisituationen på Kumlinge och ÅLRs rekommendation om distansarbete.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Kollektivtrafiken körs måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.1-24.4.2022 Kollektivtrafikens turlista

 

 

Corona -restriktioner

Uppdatering gällande coronaläget på Kumlinge 19.1.2022
Situationen är ansträngd inom kommunens verksamheter på Annagården men under ständig bevakning och för närvarande under kontroll. Verksamheterna på Annagården och skolan är vid behov i direktkontakt med smittskyddet och informerar kontinuerligt berörda invånargrupper och personalen i sina kanaler. Kommunen ger allmän information om läget och sina verksamheter på www.kumlinge.ax och på Facebook-sidan Kumlinge kommun.
Kommunens ledning påminner alla om gällande hygienregler, användning av munskydd och minimerande av fysiska kontakter överallt på öarna.

Coronarestriktionerna, rekommendationerna och kommunens egna beslut påverkar den kommunala verksamheten så här just nu:
- Kommunkansliet är bemannat men stängt för besök. Helst ska ärenden skötas per mejl eller telefon och således fysiska besök undvikas helt. På kommunkansliet gäller noggrann handhygien och avstånd i kontakterna till personalen. Det finns munskydd att ta på sig innanför ytterdörren till vänster. Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Boka gärna ditt besök med berörd tjänsteman på förhand. Observera att ÅLR rekommenderar användning av munskydd på allmänna platser. Observera också att ÅLR rekommenderar distansarbete i de fall det är möjligt, detta kan påverka kommunkansliets öppethållningstider. Och helst av allt: Undvik fysiskt besök på kommunkansliet till och med 3.2.2022.
- Biblioteket är stängt för besök till och med 3.2.2022. Det går ändå bra att låna böcker på något av följande sätt:
1. Man kan själv reservera de böcker man vill låna via sin inloggning på bibliotek.ax och därefter ringa biblioteket och avtala om tid för hämtning av böckerna utanför biblioteket.
2. Man kan även ringa, mejla eller messa biblioteket och meddela vad man vill låna och avtala om tid för hämtning.
Returnering av böcker: Som vanligt kan man lämna tillbaka lånade böcker i den svarta lådan utanför bibliotekets ingång.
Kontaktuppgifter: 018-622 440 / 045 736 139 06, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
- På daghemmet vistas under öppethållningstiden personal och barn samt barnens föräldrar vid lämning och hämtning. Alla skall följa gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
- På skolan vistas elever och lärare samt köks- och städpersonal. Alla skall följa gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
- På Annagårdens servicehus gäller följande: Ta alltid kontakt med servicehuset om du planerar att besöka någon där! Endast symptomfria personer får komma på besök. Alla besökare skall använda munskydd. Besökaren följer rekommendationerna om noggrann handhygien. Det finns skäl att fundera om besöket kan vänta tills smittoläget lugnat ner sig, fysiska besök skall med andra ord helst undvikas helt.
- I kommunens kollektivtrafik finns munskydd att få i taxin, användning av munskydd rekommenderas. Fråga chauffören innan du kliver in i taxin ifall du inte har munskydd med dig.

Senaste information och restriktioner från ÅLR finns att läsa på:
www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19
I korthet:
- Rekommendation om användning av munskydd för alla äldre än 12 år på allmän plats inomhus där man inte kan hålla avstånd samt i kollektivtrafiken, gäller till och med 3.2.2022.
- Rekommendation om distansarbete gäller till och med 3.2.2022.
- Förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus till och med 3.2.2022.

 

 

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99