DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet. 

Kallelse bildningsnämnden 26.9.2019

Kallelse centralvalnämnden 23.9.2019

Framlagt protokoll: centralvalnämnden 2019-09-17 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 24.9.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-09-09 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 17.9.2019

Kallelse centralvalnämnden 17.09.2019

Framlagt protokoll: Centralvalnämnden 2019-09-02 finns under sidan protokoll.

Meddelande gällande kommunalval 2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-08-27 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov tjänstemannabeslut 2019-08-18

Kallelse näringslivsnämnden 9.9.2019

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-08-30 finns under sidan protokoll.

Kallelse centralvalnämnden 2.9.2019

Kallelse kommunfullmäktige 30.8.2019

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-08-21 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 21.8.2019

Kallelse socialnämnden 27.8.2019

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-07-30 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-07-30 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 30.7.2019

Kallelse kommunstyrelsen 30.7.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-06-19 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-06-19

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-06-19 finns under sidan protokoll

Utställande av detaljplan: Meddelande om utsällning   Förslag på detaljplan  Plankarta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-06-19 finns under sidan protokoll

Kallelse kommunstyrelsen 19.6.2019

Kallelse kommunfullmäktige 19.6.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 19.6.2019

Ledigförklarat arbete - Ansvarig närvårdare

Framlagt protokoll bildningsnämnden 2019-06-05 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-05-29 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 05.06.2019

Kallelse till årsmöte i Företagsam skärgård r.f.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-05-15 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-05-15

Kallelse kommunstyrelsen 29.5.2019

Kallelse socialnämnden 27.5.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-05-13 finns under sidan protokoll.

Kungörelse val till EU-parlamentet

Kallelse byggnadstekniska nämnden 15.5.2019

Kallelse näringslivsnämnden 13.5.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 25.04.2019 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-04-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-04-24 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov tjänstemannabeslut 2019-04-16

Kallelse bildningsnämnden 25.04.2019

Kallelse kommunfullmäktige 24.4.2019

Kallelse kommunstyrelsen 24.4.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-04-02 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-04-02

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-03-26 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-03-25 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-03-28 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 2.4.2019

Kallelse bildningsnämnden 28.03.2019 

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 28.03.2019  finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 28.3.2019

Kallelse socialnämnden 26.3.2019

Kallelse näringslivsnämnden 25.3.2019

Kungörelse riksdagsvalet 2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-03-04  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-02-27  finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 4.3.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-02-20  finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-02-13 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-02-14  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-02-06 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 20.2.2019

Kallelse kommunstyrelsen 14.2.2019

Kallelse näringslivsnämnden 13.2.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 6.2.2019

Utställande av detaljplan: Meddelande om utsällning   Förslag på detaljplan

Trafikupphandling: kommunen upphandlar skolskjuts, kollektivtrafik och beställningstrafik. Handlingar under aktuellt på förstasidan.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-01-24  finns under sidan protokoll

Kallelse kommunstyrelsen 24.1.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-12-19 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-12-13 finns under sidan protokoll

Kallelse byggnadstekniska nämnden 19.12.2018

Kallelse kommunfullmäktige 13.12.2018

 

Äldre anslag