DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet. 

Kallelse byggnadstekniska nämnden 2.4.2019

Kallelse bildningsnämnden 28.03.2019

Kallelse kommunstyrelsen 28.3.2019

Kallelse socialnämnden 26.3.2019

Kallelse näringslivsnämnden 25.3.2019

Kungörelse riksdagsvalet 2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-03-04  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-02-27  finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 4.3.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-02-20  finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-02-13 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-02-14  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2018-02-06 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 20.2.2019

Kallelse kommunstyrelsen 14.2.2019

Kallelse näringslivsnämnden 13.2.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 6.2.2019

Utställande av detaljplan: Meddelande om utsällning   Förslag på detaljplan

Trafikupphandling: kommunen upphandlar skolskjuts, kollektivtrafik och beställningstrafik. Handlingar under aktuellt på förstasidan.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-01-24  finns under sidan protokoll

 Kallelse kommunstyrelsen 24.1.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-12-19 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-12-13 finns under sidan protokoll

Kallelse byggnadstekniska nämnden 19.12.2018

Kallelse kommunfullmäktige 13.12.2018

 

Äldre anslag