DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet. 

Kallelse kommunfullmäktige 13.12.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-11-26 finns under sidan protokoll.

Protokoll från Ålands kommunförbunds stämma finns att läsa på http://www.anslagstavla.ax/alands-kommunforbund/protokollet-fran-alands-kommunforbunds-hoststamma-23112018

Kallelse till kommunstyrelsen 26.11.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-11-19 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2018-11-16 finns under sidan protokoll

Kallelse kommunfullmäktige 19.11.2018

Kallelse bildningsnämnden 16.11.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-11-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2018-10-29 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-10-29 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 7.11.2018

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2018-10-04 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-10-17 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 29.10.2018

Kallelse näringslivsnämnden 29.10.2018

Socialnämnden lediganslår vikariat som köksbiträde

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 17.10.2018

Framlagt protokoll: socialnämnden 2018-09-25 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-09-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 04.10.2018

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-09-12 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 27.9.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-09-18 finns under sidan protokoll.

Kallelse till socialnämnden 25.9.2018

Kallelse till kommunstyrelsen 18.9.2018

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.9.2018

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-08-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-08-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 27.8.2018

Kallelse kommunfullmäktige 23.8.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-08-13 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 13.8.2018

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-07-11 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniskanämnden 11.7.2018

 

Äldre anslag