DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Framlagt protokoll: Äldrerådsmöte 8.7.2024 finns under sidan protokoll 

Kallelse till äldrerådsmöte 8.7.2024

Framlagt protokoll: Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 13.6.2024 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 4.6.2024 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 10.6.2024

Framlagt protokoll: Ålands räddningsmyndighet 6.6.2024 finns på Jomala kommuns hemsida

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 13.6.2024

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 5.6.2024 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygglov 6.6.2024

Kallelse till centralvalnämndens möte 7.6.2024

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 5.6.2024

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 4.6.2024

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 23.5.2024 finns under sidan protokoll.

Meddelande om Europaparlametsvalet

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 23.5.2024

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 14.5.2024 finns under sidan protokoll.

Kallelse till centralvalnämndens sammaträde 21.5.2024

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 14.5.2024

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 23.4.2024 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 23.4.2024

Kallelse till Företagsam Skärgårds årsmöte 22.5.2024

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 16.4.2024 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 23.4.2024

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 16.4.2024

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 9.4.2024 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 9.4.2024

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 5.3.2024 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 27.2.2024 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 27.2.2024

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 5.3.2024

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 27.2.2024

Meddelande från kommunernas socialtjänst k.f.

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 6.2.2024 finns under sidan protokoll.

Indexjustering av hemservicetaxan fr.o.m. 1.1.2024

Protokoll från kommunala ombudsstämman i Föglö den 29.1.2024

Kallelse till centralvalnämndens möte 9.2.2024

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 6.2.2024

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 30.1.2024 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 30.1.2024

Kallelse till centralvalnämndens möte 26.1.2024

Mellankommunal ombudsstämma 29.1.2024, Föglö 

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 22.11.2023 finns under sidan protokoll

Meddelande om presidentval

Kallelse till centralvalnämndens möte 9.1.2024

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 21.12.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygglov 20.12.2023

Meddelande från kommunernas socialtjänst k.f.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 12.12.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 18.12.2023

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 21.12.2023

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 28.11.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 12.12.2023

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 22.11.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 14.11.2023 finns under sidan protokoll.

Meddelande från Ålands kommunförbund 

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 28.11.2023- mötet ajournerades 28.11.2023 kl. 22.50, mötet återupptas 4.12.2023 kl. 19. Framläggning av protokollet sker 7.12.2023.

Tillkännagivande TJB bygglov 23.11.2023

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 21.11.2023 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 16.11.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till bildningsnämndens möte 21.11.2023

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 22.11.2023

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämndens möte 19.10.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till näringslivsnämndens möte 22.11.2023

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 16.11.2023

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 7.11.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 14.11.2023

Framlagt protokoll: Äldrerådsmöte 30.10.2023 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 7.11.2023

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 31.10.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 24.10.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 23.10.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 31.10.2023

Kallelse till äldrerådsmöte 30.10.2023

Meddelande från från Kommunernas socialtjänst k.f. 

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 25.10.2023 finns under sidan protokoll.

Företagsam skärgård r.f. - Höstmöte 21.11.2023

Kallelse till bildningsnämndens möte 25.10.2023

Kungörelse valresultatet i kommunvalet

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 24.10.2023

Kallelse till näringslivsnämndens möte 23.10.2023

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 19.10.2023

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 25.9.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 3.10.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 3.10.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Äldrerådsmöte 28.9.2023 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 3.10.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 27.9.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 3.10.2023

Kallelse till äldrerådsmöte 28.9.2023

Kallelse till äldreomsorgsnämndens sammanträde 25.9.2023

Tillkännagivande TJB bygglov 19.9.2023

Meddelande om val

Fastställd kandidatlista kommunalvalet 2023

Fastställd kandidatlista i lagtingsvalet 2023

Beställning av brevröstningshandlingar inför lagtings- och kommunalvalet

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 27.9.2023

Kommunfullmäktigesammanträde 21.9.2023 är p.g.a. teknikaliteter inställt

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 5.9.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 12.9.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 5.9.2023 finns under sidan protokoll.

Pressmeddelande: Ålcom har genomfört köpet av Brändö-Kumlinge Fibernätverk

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 12.9.2023

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 4.9.2023 finns under sidan protokoll

Kallelse till centralvalnämndens möte 12.9.2023

Kallelse till näringslivsnämndens möte 5.9.2023

Kallelse till bildningsnämndens möte 4.9.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 5.9.2023

Meddelande om kommunalval och anmälan av kandidater

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 22.8.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 22.8.2023

Kallelse till centralvalnämndens möte 23.8.2023

Tillkännagivande TJB bygglov 7.7.2023

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 26.6.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 27.6.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 27.6.2023

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 26.6.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 27.6.2023

Meddelande från från Kommunernas socialtjänst k.f. 

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 19.6.2023 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 15.6.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till bildningsnämndens möte 19.6.2023 

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 15.6.2023

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 5.6.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 1.6.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 5.6.2023

Meddelande från Ålands kommunförbund 30.05.2023

Kommunens uppvaktning av ÅLR i trafikfrågor 25.5.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 1.6.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 16.5.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 10.5.2023 finns under sidan protokoll

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 16.5.2023

Tillkännagivande TJB bygglov 8.5.2023

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 2.5.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 2.5.2023

Pressmeddelande gällande försäljning av BKF

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 4.5.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till bildningsnämndens möte 10.5.2023

Kallelse till kommunstyrelsesammanträde 4.5.2023

Tillkännagivande TJB bygglov 27.4.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 2.5.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 24.4.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 11.4.2023 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 12.4.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 24.4.2023

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 14.3.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 17.4.2023

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 3.4.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande av valresultat

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 11.4.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 12.4.2023

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 29.3. 2023 finns under sidan protokoll

Kallelse till näringslivsnämnden 3.4.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 23.3.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till centralvalnämnden 31.3.2023

Kallelse till bildningsnämndens möte 29.3 2023 kl 18.30

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 15.3.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 23.3.2023

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 7.3.2023 finns under sidan protokoll.

Kungörelse RIKSDAGSVAL för allmänheten samt för de boende på Annagården

Kallelse till kommunstyrelsemöte 15.3.2023

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 14.3.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 7.3.202

Framlagt protokokoll: Kommunstyrelsen 28.2.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till centralvalnämnden 27.2.2023

Kallelse till kommunstyrelsemöte 28.2.2023

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 15.2.2023 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 9.2.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till bildningsnämndens möte 15.2 2023 kl 18.30

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 7.2.2023 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 7.2.2023

Kallelse till näringslivsnämndens möte 9.2.2023

Tillkännagivande TJB bygglov 2.2.2023

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 7.2.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 26.1.2023 finns under sidan protokoll.

Offentlig delgivning, Fastställning av vägplan för Kumlinge färjfäste 19.1.2023Vägplan med miljöberättelse

Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde 26.1.2023

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 18.1.2023 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 18.1.2023

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 8.12.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 8.12.2022

Meddelande från Ålands kommunförbund, 30.11.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 29.11.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 29.11.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 29.11.2022

Offentlig delgivning, Vägplan för Kumlinge färjfäste 29.11.2022. Beslut och Vägplan med miljöberättelse

Kungörelse - Kommunernas socialtjänst 28.11.2022

Framlagt protokoll: Kommunernas socialtjänst 25.11.2022 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: Äldrerådsmöte 28.11.2022 finns under sidan protokoll 

Kallelse till äldrerådsmöte 28.11.2022

Kallelse till kommunstyrelsemöte 29.11.2022

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 29.11.2022

Företagsam skärgård r.f. - Höstmöte 30.11.2022

Kallelse till bildningsnämndens möte 22.11. 2022

Inbjudan till avgränsningssamråd 14.12.2022 - OX2 Åland 

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 14.11.2022 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 14.11.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 8.11.2022 finns under sidan protokoll 

Kallelse till äldreomsorgsnämndsmöte 10.11.2022

Tillkännagivande TJB bygglov 4.11.2022

Kallelse till kommunstyrelsemöte 8.11.2022

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 2.11.2022 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 2.11.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 25.10.2022 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 25.10.2022

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 12.10.2022 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 18.10.2022 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Äldrerådet 20.9.2022 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 18.10.2022

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 6.10.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 6.10.2022

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 12.10.2022

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 4.10.2022 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 29.9.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 6.10.2022

VATTENENKÄT för bobarhetsanalys (oktober 2022)
Skriv ut, fyll i och returnera, antingen per mejl eller post. Tack!

Kallelse till bildningsnämndens möte 4.10.2022

Kallelse till näringslivsnämndens möte 29.9.2022

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 14.9.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till äldrerådsmöte 20.9.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 13.9.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 8.9.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 8.9.2022

Kallelse till kommunstyrelsemöte 13.9.2022

Kallelse till bildningsnämndens möte 14.9. 2022

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 8.9.2022

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 31.8.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygglov 31.8.2022

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 24.8.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 31.8.2022

Kallelse till näringslivsnämndens möte 24.8.2022

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 16.6.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 14.6.2022 finns under sidan protokoll. 

Meddelande från från Kommunernas socialtjänst k.f. 

Kommunernas socialtjänst k.f. Förbundsstämman 10.6.2022 protokoll 

Kallelse till bildningsnämndens möte 14.6.2022

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 2.6.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 8.6.2022

Tillkännagivande TJB bygglov 7.6.2022

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 16.6.2022 

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 7.6.2022 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 7.6.2022

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 2.6.2022

ANNONS - lokalvård ordinare anställning Skolan från 13.6.2022

ANNONS - sommarvikarie lokalvård Annagården 13.6 - 8.7.2022

Meddelande från Ålands kommunförbund 24.5.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 10.5.2022 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 24.5.2022

Kallelse till Företagsam Skärgårds årsmöte 24.5.2022

Kallelse till kommunstyrelsemöte 10.5.2022

ÅLRs Jordbruksbyrån informerar

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 14.4.2022 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 20.4.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 14.4.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 14.4.2022

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 20.4.2022

Kallelse till bildningsnämndens möte 20.4.2022

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 13.4.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte 14.4.2022

Kallelse till näringslivsnämndens möte 14.4.2022

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 13.4.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 23.3.2022 finns under sidan protokoll.  

Anbudshandlingar för fotvård för hemservicens klienter 

Framlagt protokoll: Äldreomsorgsnämnden 16.3.2022 finns under sidan protokoll

Information från KST gällande integration / mottagning av flyktingar (22.3.2022)

Kallelse till kommunstyrelsemöte 23.3.2022

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 17.2.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 16.3.2022

Sommarjobb hos Företagsam skärgård r.f.

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 16.3.2022 finns under sidan protokoll. 

Dagis-/eftisplatser för verksamhetsåret 1.8.2022-31.7.2023 - lämna in ansökan!

Kallelse till bildningsnämndens möte 16.3.2022

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 16.3.2022

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 16.3.2022

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 23.2.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 17.2.2022 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 17.2.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen, 16.2.2022, finns under sidan protokoll. 

Kallelse till näringslivsnämndens möte 23.2.2022

Tillkännagivande TJB avloppstillstånd 16.2.2022

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 10.2.2022 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 17.2.2022

ANNONS - Intresseförfrågan fastighetsskötsel

Kallelse till kommunstyrelsemöte 16.2.2022

Kallelse till näringslivsnämndens möte 10.2.2022

Kungörelse: Meddelande från Kommunernas socialtjänst kf. Förbudsfullmäktige 28.1.2022 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 27.1.2022 finns under sidan protokoll. 

ANNONS - närvårdare fr.o.m. 14.3.2022

ANNONS - städare på deltid fr.o.m. 11.2.2022

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 25.1.2022 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 27.1.2022
Information gällande allmänhetens möjlighet att delta på fullmäktigemötet 27.1.2022. Kommunfullmäktiges sammanträde sker i huvudsak på distans p.g.a. det rådande epidemiläget torsdagen den 27 januari 2022 med start kl. 18.30. Eventuella åhörare kan innan mötet, på begäran, få en digital länk till mötet eller alternativt delta fysiskt i kommunkansliets sammanträdesrum där audiovisuell utrustning finns tillgänglig. Viss begränsning av fysiska platser för åhörare kan bli aktuell. Hör gärna av er på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på 018-622 401 för att få länken eller för närmare information.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 25.1.2022

ANNONS - skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2022

Framlagt protokoll: Äldreomsorgschefens beslut § 50/28.12.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 21.12.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 15.12.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 21.12.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 9.12.2021 finns under sidan protokoll 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 15.12.2021

Framlagt protokoll: Kommunernas socialtjänst K.f. Förbundsstämman 3.12.2021 finns under sidan protokoll 

KST - Kungörelse 8.12.2021

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 9.12.2021 

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 30.11.2021 finns under sidan protokoll.

JULKALENDERN I BYARNA   KUMLINGE   SEGLINGE   ENKLINGE   

Meddelande Ålands kommunförbund 26.11.2021 

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 25.11.2021 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till bildningsnämnden 30.11.2021

Ledigt jobb hos Företagsam skärgård

Kallelse till kommunstyrelsemöte 25.11.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 17.11.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 15.11.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Äldrerådet 11.11.2021 finns underst på sidan protokoll. 

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 17.11.2021

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 15.11.2021

Kallelse till Företagsam skärgårds höstmöte 25.11.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 9.11.2021

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 4.11.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till äldrerådsmöte 11.11.2021

ANNONS - Lärarjobb 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 4.11.2021

ANNONS - Närvårdare

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 14.10.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 14.10.2021

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 14.10.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 11.10.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 12.10.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till  äldreomsorgsnämndens möte 20.10.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 14.10.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 14.10.2021 

Kallelse till bildningsnämnden 12.10.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 11.10.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 15.9.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 15.9.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 16.9.2021

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 14.9.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 6.9.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 15.9.2021

Kallelse till bildningsnämndsmöte 14.9.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 8.9.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 2.9.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till äldreomsorgsnämnden 8.9.2021 

ÅLRs enkät om Föglötunneln

Kallelse till näringslivsnämnden 6.9.2021

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 2.9.2021

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 24.8.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 18.8.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 18.8.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 24.8.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 18.8.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 5.8.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 1.7.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 23.6.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 23.6.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 29.6.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 16.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 23.6.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 7.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 16.6.2021

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 10.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 10.6.2021 

Kallelse till bildningsnämnden 10.6.2021

ANNONS - Barnskötare

Kallelse till näringslivsnämnden 7.6.2021

Kallelse till Företagsam Skärgård r.f.:s årsmöte 7.6.2021 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 12.5.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygganmälan 17.5.2021

ANNONS - Vik. lärare i barnomsorg, förlängd ansökningstid

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 11.5.2021 finns under sidan protokoll.

Meddelande från ÅHS om coronavaccinering i skärgården

Kallelse till kommunstyrelsemöte 11.5.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.5.2021

Aktuella vattenprover från kommunens brunnar finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp 

Tillkännagivande TJB bygglov 27.4.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 22.4.2021 finns under sidan protokoll.

ANNONS - Vik. lärare i barnomsorgen

Kallelse till kommunstyrelsemöte 22.4.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 31.3.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 25.3.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 25.3.2021

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 7.4.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 23.3.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 31.3.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 24.3.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 23.3.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 24.3.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 25.3.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 16.3.2021

Kallelse till bildningsnämnden 23.3.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 23.3.2021

Meddelande om utställning av förslag till detaljplaneändring - VÅRHOLM. 8-22.3.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 4.3.2021 finns under sidan protokoll. 

Tillkännagivande TJB bygglov 25.2.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 4.3.2021

Framlagt protokoll äldreomsorgsnämnden 10.2.2021 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 25.2.2021 finns under sidan protokoll.

Meddelande om offentlig delgivning - Fastställande av vägplan, Kastörsbron, 25.2.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 24.2.2021

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 19.2.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 19.2.2021

ANNONS - Vik. kock

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 18.2.2021, finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygglov 18.2.2021

Kallelse till bildningsnämnden 25.2.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 10.2.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 19.2.2021

Kallelse till kommunfullmäktige 18.2.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 8.2.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 8.2.2021

Kallelse till äldreomsorgsnämnden 10.2.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 10.2.2021

ANNONS - Vik. kock

Kumlinge kommuns studiestipendium

Möjlighet att söka föreningsbidrag

ANNONS - Vik. närvårdare

Dags att söka barnomsorgsplats!

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 21.1.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 21.1.2021

KST - kontaktuppgifter från 1.1.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 15.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 10.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunstyrelsen 15.12.2020 

ANNONS - Köksbiträde 

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-12-11

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-12-11 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-12-02 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktige 10.12.2020

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 11.12.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 1.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: socialnämnden 30.11.2020 finns under sidan protokoll

Kallelse till bildningsnämnden 1.12.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 2.12.2020 

Kallelse till socialnämnden 30.11.2020

Information om KST, Kommunernas socialtjänst, KORT INFO och LÅNGT INFO

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-11-12

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 10.11.2020 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 12.11.2020 finns under sidan protokoll.

Aktuella dricksvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Framlagt protokoll: socialnämnden 2.11.2020 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.11.2020

Kallelse till kommunfullmäktige 12.11.2020

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-11-5

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 4.11.2020 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till bildningsnämnden 10.11.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 4.11.2020

Kallelse till socialnämnden 2.11.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 22.10.2020 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 19.10.2020 finns under sidan protokoll.

Näringslivsnämnden: Rapport om vandringsledsprojektet

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-10-21

ANBUDSBEGÄRAN Avfallstransporter 2021-2023

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-10-12

ANBUDSBEGÄRAN Fastighetsskötsel 2021-2024 - FÖRNYAD

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-10-12 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-10-13 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktige 22.10.2020

Kallelse till näringslivsnämnden 19.10.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 13.10.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 12.10.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-09-28 finns under sidan protokoll.

Information om byggnadsarbeten i Osnäs

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-09-22 finns under sidan protokoll.

Kallelse till socialnämnden 28.9.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-09-14 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 22.9.2020

Kallelse till näringslivsnämnden 14.9.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Medborgarsamtal om Ålands utveckling

Kallelse till bildningsnämnden 8.9.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 27.8.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 27.8.2020

Kallelse till Företagsam skärgårds årsmöte

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-07 finns under sidan protokoll.

ANNONS - bokförare på kommunkansliet

Kallelse till kommunstyrelsen 7.8.2020

ANNONS städare - skolan kommunkansli ÅHS lokaler

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-07-21 finns under sidan protokoll.

Socialkansliet är semesterstängt

Kallelse till kommunstyrelsen 21.7.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-06-23 finns under sidan protokoll.

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Aktuella badvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Meddelande om offentlig delgivning - vägplan för utbyte av Kastörsbron

Simstrandsetikett - aktuell information till badstränder

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.6.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 15.6.2020

Kallelse till bildningsnämnden 17.6.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-06-15 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-06-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-05-28 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 2.6.2020

Kallelse kommunfullmäktige 28.5.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 19.5.2020

Kallelse näringslivsnämnden 19.5.2020

Beslut om lättande av vissa åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Kallelse bildningsnämnden 14.5.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-04-20 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-23 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-04-15 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 23.4.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 20.4.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-04-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-03-31 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 15.4.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-04-06 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-01 finns under sidan protokoll. 

Anbudsbegäran Fastighetsskötsel 2020-2024

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-03-26 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 7.4.2020

Kallelse socialnämnden 6.4.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-03-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 1.4.2020

Kallelse bildningsnämnden 31.3.2020

Beslut om åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-03-16 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.3.2020

Kallelse näringslivsnämnden 26.3.2020

Kallelse kommunstyrelsen 16.3.2020

Socialnämndens meddelande om ansökan om kommunal barnomsorgsplats, fritidshemsplats och familjedagvård

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-02-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 24.2.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-02-11 finns under sidan protokoll.

Sommarjobb för ungdomar

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2020

Kallelse kommunstyrelsen 27.2.2020

Kallelse bildningsnämnden 11.2.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-01-29 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunala ombudsstämman i Föglö den 27.1.2020  Besvärsanvinsing ombudsstämma

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-01-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 29.1.2020

Kallelse kommunstyrelsen 23.1.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-01-14 finns under sidan protokoll.

Meddelande om mellankommunal ombudsstämma

Kallelse kommunfullmäktige 14.1.2020

 

Äldre anslag