Avlopp och vatten

Hushåll och fritidshus i Kumlinge har egna gårdsvisa lösningar för både vatten och avlopp. Ett mindre gemensamt vatten- och avloppsnät finns för kommunkansli, skola och Småtalls radhus i Kumlinge. Avloppsnätet är inte i övrigt utbyggt.
På kommunens bostadsområde Vårholm finns ett vatten- och avloppsnät för de 10 tomter som hör till bostadsmrådet.

Inledande rådgivning om exempelvis tillstånd och teknik rörande avloppsfrågor ges av byggnadskansliet.

Slamtömning sköts av entreprenör Schåmans transport. Se taxor.
Boka slamtömning på 040 052 94 89.

Har du ett eget avloppssystem hemma eller på stugan?
Redan 1.1.2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket innebär att från och med den 1.1.2014 ställs det hårdare krav på reningsgraden.
På Åland finns det många hus och stugor som inte är anslutna till ett reningsverk. Avloppen från alla dessa hus och stugor är konstruerade på olika sätt och reningen fungerar ibland bättre, ibland sämre och ibland inte alls. Bristande avloppsrening drabbar oss alla – våra vikar och stränder slammar igen som en följd av övergödningen.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsreningen uppfyller kraven!
Värt att tänka på
- En slamavskiljning, tex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
- En infiltration eller markbädd har en begränsad livslängd på cirka 15-25 år. Livslängden varierar beroende på bland annat markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.

Söka tillstånd
Tillstånd för ny- eller ombyggnation av en enskild avloppsanläggning söker du hos kommunen. Tel. 018-622 400, se blankett nedan.
Blankett för ansökan om tillstånd för avloppsanläggning 

På landskapsregeringens hemsida finns anvisningar för planering av enskilda avlopp, http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/avlopp_enskilda.pbs
och ytterligare information om olika lösningar och annat finns bland annat på Finlands miljöcentral och på Avloppsguiden
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=361593&lan=sv&clan=sv
http://www.husagare.avloppsguiden.se/

OBS: När du hämtar information från de här sidorna är det viktigt att komma ihåg att Åland har egen lagstiftning på detta område och således kan det finnas skillnader att beakta.

Finansiering
Ålders- och sjukpensionärer kan söka stöd för avloppsbytet från landskapsregeringens bostadsenhet. Stödet är inkomstprövat.
Information om stödvillkor  finns här => 
Blankett för sökande stöd finns här=>

Hushållsavdrag
Från Skatteverket kan man göra hushållsavdrag för arbetskostnaderna relaterade till "underhålls- och ombyggnadsarbete som har utförts i en bostad eller fritidsbostad".
Mera information
här=>

 

 

bggrey

Tekniska kansliet, kommunkansliet
Tel. 018-622 420, fax 622 410 / 
mobil: 040 747 3131

Kommuntekniker/byggnadsinspektör
Stefan Prokupek

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

aktuelltrub

UPPHANDLING TRAFIK

Kumlinge kommun upphandlar skolskjutsar och kollektivtrafik.

Klicka läs mer nedan för dokument och frågor och svar.

Läs mer ...

 

 

Lediga jobb i kommunen

Kumlinge kommun söker (klicka på befattningen för annons):

Behörig klasslärare för vårterminen 2019

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25 varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefon: direkt 622 403 (i kommunkansliet)