DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 14.10.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 14.10.2021

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 14.10.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 11.10.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 12.10.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till  äldreomsorgsnämndens möte 20.10.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 14.10.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 14.10.2021 

Kallelse till bildningsnämnden 12.10.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 11.10.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 15.9.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 15.9.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 16.9.2021

Framlagt protokoll: Bildningsnämnden 14.9.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Näringslivsnämnden 6.9.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 15.9.2021

Kallelse till bildningsnämndsmöte 14.9.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 8.9.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 2.9.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till äldreomsorgsnämnden 8.9.2021 

ÅLRs enkät om Föglötunneln

Kallelse till näringslivsnämnden 6.9.2021

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 2.9.2021

Framlagt protokoll: Kommunstyrelsen 24.8.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 18.8.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 18.8.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 24.8.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 18.8.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 5.8.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 1.7.2021

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 23.6.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 23.6.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 29.6.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 16.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 23.6.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 7.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 16.6.2021

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 10.6.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 10.6.2021 

Kallelse till bildningsnämnden 10.6.2021

ANNONS - Barnskötare

Kallelse till näringslivsnämnden 7.6.2021

Kallelse till Företagsam Skärgård r.f.:s årsmöte 7.6.2021 

Framlagt protokoll: Byggnadstekniska nämnden 12.5.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygganmälan 17.5.2021

ANNONS - Vik. lärare i barnomsorg, förlängd ansökningstid

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 11.5.2021 finns under sidan protokoll.

Meddelande från ÅHS om coronavaccinering i skärgården

Kallelse till kommunstyrelsemöte 11.5.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.5.2021

Aktuella vattenprover från kommunens brunnar finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp 

Tillkännagivande TJB bygglov 27.4.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 22.4.2021 finns under sidan protokoll.

ANNONS - Vik. lärare i barnomsorgen

Kallelse till kommunstyrelsemöte 22.4.2021

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 31.3.2021 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 25.3.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 25.3.2021

Kallelse till äldreomsorgsnämndens möte 7.4.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 23.3.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktigemöte 31.3.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 24.3.2021 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 23.3.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsemöte 24.3.2021

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 25.3.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 16.3.2021

Kallelse till bildningsnämnden 23.3.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 23.3.2021

Meddelande om utställning av förslag till detaljplaneändring - VÅRHOLM. 8-22.3.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 4.3.2021 finns under sidan protokoll. 

Tillkännagivande TJB bygglov 25.2.2021

Kallelse till kommunstyrelsemöte 4.3.2021

Framlagt protokoll äldreomsorgsnämnden 10.2.2021 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 25.2.2021 finns under sidan protokoll.

Meddelande om offentlig delgivning - Fastställande av vägplan, Kastörsbron, 25.2.2021

Tillkännagivande TJB bygglov 24.2.2021

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 19.2.2021 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande BTN bygglov 19.2.2021

ANNONS - Vik. kock

Framlagt protokoll: Kommunfullmäktige 18.2.2021, finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande TJB bygglov 18.2.2021

Kallelse till bildningsnämnden 25.2.2021

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 10.2.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 19.2.2021

Kallelse till kommunfullmäktige 18.2.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 8.2.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 8.2.2021

Kallelse till äldreomsorgsnämnden 10.2.2021

Kallelse till näringslivsnämnden 10.2.2021

ANNONS - Vik. kock

Kumlinge kommuns studiestipendium

Möjlighet att söka föreningsbidrag

ANNONS - Vik. närvårdare

Dags att söka barnomsorgsplats!

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 21.1.2021 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 21.1.2021

KST - kontaktuppgifter från 1.1.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 15.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 10.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunstyrelsen 15.12.2020 

ANNONS - Köksbiträde 

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-12-11

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-12-11 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-12-02 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktige 10.12.2020

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 11.12.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 1.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: socialnämnden 30.11.2020 finns under sidan protokoll

Kallelse till bildningsnämnden 1.12.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 2.12.2020 

Kallelse till socialnämnden 30.11.2020

Information om KST, Kommunernas socialtjänst, KORT INFO och LÅNGT INFO

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-11-12

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 10.11.2020 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 12.11.2020 finns under sidan protokoll.

Aktuella dricksvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Framlagt protokoll: socialnämnden 2.11.2020 finns under sidan protokoll.

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.11.2020

Kallelse till kommunfullmäktige 12.11.2020

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-11-5

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 4.11.2020 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till bildningsnämnden 10.11.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 4.11.2020

Kallelse till socialnämnden 2.11.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 22.10.2020 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 19.10.2020 finns under sidan protokoll.

Näringslivsnämnden: Rapport om vandringsledsprojektet

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-10-21

ANBUDSBEGÄRAN Avfallstransporter 2021-2023

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-10-12

ANBUDSBEGÄRAN Fastighetsskötsel 2021-2024 - FÖRNYAD

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-10-12 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-10-13 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktige 22.10.2020

Kallelse till näringslivsnämnden 19.10.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 13.10.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 12.10.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-09-28 finns under sidan protokoll.

Information om byggnadsarbeten i Osnäs

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-09-22 finns under sidan protokoll.

Kallelse till socialnämnden 28.9.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-09-14 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 22.9.2020

Kallelse till näringslivsnämnden 14.9.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Medborgarsamtal om Ålands utveckling

Kallelse till bildningsnämnden 8.9.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 27.8.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 27.8.2020

Kallelse till Företagsam skärgårds årsmöte

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-07 finns under sidan protokoll.

ANNONS - bokförare på kommunkansliet

Kallelse till kommunstyrelsen 7.8.2020

ANNONS städare - skolan kommunkansli ÅHS lokaler

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-07-21 finns under sidan protokoll.

Socialkansliet är semesterstängt

Kallelse till kommunstyrelsen 21.7.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-06-23 finns under sidan protokoll.

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Aktuella badvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Meddelande om offentlig delgivning - vägplan för utbyte av Kastörsbron

Simstrandsetikett - aktuell information till badstränder

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.6.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 15.6.2020

Kallelse till bildningsnämnden 17.6.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-06-15 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-06-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-05-28 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 2.6.2020

Kallelse kommunfullmäktige 28.5.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 19.5.2020

Kallelse näringslivsnämnden 19.5.2020

Beslut om lättande av vissa åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Kallelse bildningsnämnden 14.5.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-04-20 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-23 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-04-15 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 23.4.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 20.4.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-04-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-03-31 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 15.4.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-04-06 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-01 finns under sidan protokoll. 

Anbudsbegäran Fastighetsskötsel 2020-2024

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-03-26 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 7.4.2020

Kallelse socialnämnden 6.4.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-03-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 1.4.2020

Kallelse bildningsnämnden 31.3.2020

Beslut om åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-03-16 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.3.2020

Kallelse näringslivsnämnden 26.3.2020

Kallelse kommunstyrelsen 16.3.2020

Socialnämndens meddelande om ansökan om kommunal barnomsorgsplats, fritidshemsplats och familjedagvård

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-02-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 24.2.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-02-11 finns under sidan protokoll.

Sommarjobb för ungdomar

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2020

Kallelse kommunstyrelsen 27.2.2020

Kallelse bildningsnämnden 11.2.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-01-29 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunala ombudsstämman i Föglö den 27.1.2020  Besvärsanvinsing ombudsstämma

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-01-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 29.1.2020

Kallelse kommunstyrelsen 23.1.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-01-14 finns under sidan protokoll.

Meddelande om mellankommunal ombudsstämma

Kallelse kommunfullmäktige 14.1.2020

 

Äldre anslag