DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till kommunstyrelsemöte 21.1.2021

KST - kontaktuppgifter från 1.1.2021

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 15.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 10.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till kommunstyrelsemöte 15.12.2020 

ANNONS - Köksbiträde 

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-12-11

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-12-11 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-12-02 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 10.12.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 11.12.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 1.12.2020 finns under sidan protokoll. 

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-11-30 finns under sidan protokoll

Kallelse till bildningsnämnden 1.12.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 2.12.2020 

Kallelse till socialnämnden 30.11.2020

Information om KST, Kommunernas socialtjänst, KORT INFO och LÅNGT INFO

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-11-12

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-11-10 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-11-12 finns under sidan protokoll.

Aktuella dricksvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-11-02 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 12.11.2020

Kallelse till kommunfullmäktige 2020-11-12

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-11-5

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-11-04 finns under sidan protokoll. 

Kallelse till bildningsnämnden 10.11.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 4.11.2020

Kallelse till socialnämnden 2.11.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-10-22 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-10-19 finns under sidan protokoll.

Näringslivsnämnden: Rapport om vandringsledsprojektet

Tillkännagivande TJB bygglov 2020-10-21

ANBUDSBEGÄRAN Avfallstransporter 2021-2023

Tillkännagivande BTN bygglov 2020-10-12

ANBUDSBEGÄRAN Fastighetsskötsel 2021-2024 - FÖRNYAD

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-10-12 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-10-13 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunfullmäktige 22.10.2020

Kallelse näringslivsnämnden 19.10.2020

Kallelse kommunstyrelsen 13.10.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 12.10.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-09-28 finns under sidan protokoll.

Information om byggnadsarbeten i Osnäs

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-09-22 finns under sidan protokoll.

Kallelse till socialnämnden 28.9.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-09-14 finns under sidan protokoll.

Kallelse till kommunstyrelsen 22.9.2020

Kallelse till näringslivsnämnden 14.9.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Medborgarsamtal om Ålands utveckling

Kallelse till bildningsnämnden 8.9.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 27.8.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 27.8.2020

Kallelse till Företagsam skärgårds årsmöte

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-08-07 finns under sidan protokoll.

ANNONS - bokförare på kommunkansliet

Kallelse till kommunstyrelsen 7.8.2020

ANNONS städare - skolan kommunkansli ÅHS lokaler

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-07-21 finns under sidan protokoll.

Socialkansliet är semesterstängt

Kallelse till kommunstyrelsen 21.7.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-06-23 finns under sidan protokoll.

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Aktuella badvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Meddelande om offentlig delgivning - vägplan för utbyte av Kastörsbron

Simstrandsetikett - aktuell information till badstränder

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.6.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 15.6.2020

Kallelse till bildningsnämnden 17.6.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-06-15 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-06-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-05-28 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 2.6.2020

Kallelse kommunfullmäktige 28.5.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 19.5.2020

Kallelse näringslivsnämnden 19.5.2020

Beslut om lättande av vissa åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Kallelse bildningsnämnden 14.5.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-04-20 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-23 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-04-15 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 23.4.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 20.4.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-04-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-03-31 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 15.4.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-04-06 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-01 finns under sidan protokoll. 

Anbudsbegäran Fastighetsskötsel 2020-2024

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-03-26 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 7.4.2020

Kallelse socialnämnden 6.4.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-03-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 1.4.2020

Kallelse bildningsnämnden 31.3.2020

Beslut om åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-03-16 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.3.2020

Kallelse näringslivsnämnden 26.3.2020

Kallelse kommunstyrelsen 16.3.2020

Socialnämndens meddelande om ansökan om kommunal barnomsorgsplats, fritidshemsplats och familjedagvård

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-02-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 24.2.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-02-11 finns under sidan protokoll.

Sommarjobb för ungdomar

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2020

Kallelse kommunstyrelsen 27.2.2020

Kallelse bildningsnämnden 11.2.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-01-29 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunala ombudsstämman i Föglö den 27.1.2020  Besvärsanvinsing ombudsstämma

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-01-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 29.1.2020

Kallelse kommunstyrelsen 23.1.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-01-14 finns under sidan protokoll.

Meddelande om mellankommunal ombudsstämma

Kallelse kommunfullmäktige 14.1.2020

 

Äldre anslag