DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till kommunstyrelsen 7.8.2020

ANNONS städare - skolan kommunkansli ÅHS lokaler

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-07-21 finns under sidan protokoll.

Socialkansliet är semesterstängt

Kallelse till kommunstyrelsen 21.7.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-06-23 finns under sidan protokoll.

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Aktuella badvattenanalyserna finns här: teknik och bygg / vatten och avlopp

Meddelande om offentlig delgivning - vägplan för utbyte av Kastörsbron

Simstrandsetikett - aktuell information till badstränder

ANNONS barnskötare och familjedagvårdare

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.6.2020

Kallelse till kommunstyrelsen 15.6.2020

Kallelse till bildningsnämnden 17.6.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-06-15 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-06-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-05-28 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 2.6.2020

Kallelse kommunfullmäktige 28.5.2020

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-05-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 19.5.2020

Kallelse näringslivsnämnden 19.5.2020

Beslut om lättande av vissa åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Kallelse bildningsnämnden 14.5.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-04-20 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-23 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-04-15 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 23.4.2020

Kallelse byggnadstekniska nämnden 20.4.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-04-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-03-31 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 15.4.2020

Framlagt protokoll: socialnämnden 2020-04-06 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-04-01 finns under sidan protokoll. 

Anbudsbegäran Fastighetsskötsel 2020-2024

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-03-26 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 7.4.2020

Kallelse socialnämnden 6.4.2020

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-03-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 1.4.2020

Kallelse bildningsnämnden 31.3.2020

Beslut om åtgärder med anledning av förhindrande av samhällsfarlig smitta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-03-16 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 23.3.2020

Kallelse näringslivsnämnden 26.3.2020

Kallelse kommunstyrelsen 16.3.2020

Socialnämndens meddelande om ansökan om kommunal barnomsorgsplats, fritidshemsplats och familjedagvård

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2020-02-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-02-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 24.2.2020

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2020-02-11 finns under sidan protokoll.

Sommarjobb för ungdomar

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2020

Kallelse kommunstyrelsen 27.2.2020

Kallelse bildningsnämnden 11.2.2020

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2020-01-29 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunala ombudsstämman i Föglö den 27.1.2020  Besvärsanvinsing ombudsstämma

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2020-01-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 29.1.2020

Kallelse kommunstyrelsen 23.1.2020

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2020-01-14 finns under sidan protokoll.

Meddelande om mellankommunal ombudsstämma

Kallelse kommunfullmäktige 14.1.2020

 

Äldre anslag