ÄLDRE ANSLAG 

 

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-12-17 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-12-17 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 17.12.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 17.12.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-11-26 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-11-26

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-11-28 finns under sidan protokoll.

Kungörelse från Ålands kommunförbund

Protokoll stämma 25.11.2019 Ålands kommunförbund

Kallelse byggnadstekniska nämnden 26.11.2019

Kallelse kommunstyrelsen 28.11.2019

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-11-14 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-11-07 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 14.11.2019

Kallelse kommunstyrelsen 7.11.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-10-29 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-10-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-10-22 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-10-29

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-10-24 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 29.10.2019

Framlagt protokoll: centralvalnämnden 2019-09-23 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: centralvalnämnden 2019-10-18 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: centralvalnämnden 2019-10-20 finns under sidan protokoll.

Kungörelse kommunfullmäktige valresultat

Kallelse socialnämnden 24.10.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 22.10.2019

Kallelse kommunfullmäktige 24.10.2019

Kallelse näringslivsnämnden 16.10.2019

Aktuella vattenanalyser från kommunala brunnar finns under sidan TEKNIK/AVLOPP OCH VATTEN

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-10-03 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 3.10.2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-09-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-09-26 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-09-17 finns under sidan protokoll.

Sammanställning av kandidatlistor vid kommunalvalet 2019

Meddelande om val

Kallelse bildningsnämnden 26.9.2019

Kallelse centralvalnämnden 23.9.2019

Framlagt protokoll: centralvalnämnden 2019-09-17 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 24.9.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-09-09 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 17.9.2019

Kallelse centralvalnämnden 17.09.2019

Framlagt protokoll: Centralvalnämnden 2019-09-02 finns under sidan protokoll.

Meddelande gällande kommunalval 2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-08-27 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov tjänstemannabeslut 2019-08-18

Kallelse näringslivsnämnden 9.9.2019

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-08-30 finns under sidan protokoll.

Kallelse centralvalnämnden 2.9.2019

Kallelse kommunfullmäktige 30.8.2019

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-08-21 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 21.8.2019

Kallelse socialnämnden 27.8.2019

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-07-30 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-07-30 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 30.7.2019

Kallelse kommunstyrelsen 30.7.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-06-19 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-06-19

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-06-19 finns under sidan protokoll

Utställande av detaljplan: Meddelande om utsällning   Förslag på detaljplan  Plankarta

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-06-19 finns under sidan protokoll

Kallelse kommunstyrelsen 19.6.2019

Kallelse kommunfullmäktige 19.6.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 19.6.2019

Ledigförklarat arbete - Ansvarig närvårdare

Framlagt protokoll bildningsnämnden 2019-06-05 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-05-29 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 05.06.2019

Kallelse till årsmöte i Företagsam skärgård r.f.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-05-15 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-05-15

Kallelse kommunstyrelsen 29.5.2019

Kallelse socialnämnden 27.5.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-05-13 finns under sidan protokoll.

Kungörelse val till EU-parlamentet

Kallelse byggnadstekniska nämnden 15.5.2019

Kallelse näringslivsnämnden 13.5.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 25.04.2019 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-04-24 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-04-24 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov tjänstemannabeslut 2019-04-16

Kallelse bildningsnämnden 25.04.2019

Kallelse kommunfullmäktige 24.4.2019

Kallelse kommunstyrelsen 24.4.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-04-02 finns under sidan protokoll.

Tillkännagivande bygglov byggnadstekniska nämnden 2019-04-02

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-03-26 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-03-25 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-03-28 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniska nämnden 2.4.2019

Kallelse bildningsnämnden 28.03.2019 

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 28.03.2019  finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 28.3.2019

Kallelse socialnämnden 26.3.2019

Kallelse näringslivsnämnden 25.3.2019

Kungörelse riksdagsvalet 2019

Framlagt protokoll: socialnämnden 2019-03-04  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2019-02-27  finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 4.3.2019

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2019-02-20  finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 27.2.2019

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2019-02-13 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-02-14  finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2019-02-06 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 20.2.2019

Kallelse kommunstyrelsen 14.2.2019

Kallelse näringslivsnämnden 13.2.2019

Kallelse byggnadstekniska nämnden 6.2.2019

Utställande av detaljplan: Meddelande om utsällning   Förslag på detaljplan

Trafikupphandling: kommunen upphandlar skolskjuts, kollektivtrafik och beställningstrafik. Handlingar under aktuellt på förstasidan.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2019-01-24  finns under sidan protokoll

Kallelse kommunstyrelsen 24.1.2019

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-12-19 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-12-13 finns under sidan protokoll

Kallelse byggnadstekniska nämnden 19.12.2018

Kallelse kommunfullmäktige 13.12.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-11-26 finns under sidan protokoll.

Protokoll från Ålands kommunförbunds stämma finns att läsa på http://www.anslagstavla.ax/alands-kommunforbund/protokollet-fran-alands-kommunforbunds-hoststamma-23112018

Kallelse till kommunstyrelsen 26.11.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-11-19 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2018-11-16 finns under sidan protokoll

Kallelse kommunfullmäktige 19.11.2018

Kallelse bildningsnämnden 16.11.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-11-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: socialnämnden 2018-10-29 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-10-29 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 7.11.2018

Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2018-10-04 finns under sidan protokoll

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-10-17 finns under sidan protokoll.

Kallelse socialnämnden 29.10.2018

Kallelse näringslivsnämnden 29.10.2018

Socialnämnden lediganslår vikariat som köksbiträde

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 17.10.2018

Framlagt protokoll: socialnämnden 2018-09-25 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-09-27 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 04.10.2018

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-09-12 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 27.9.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-09-18 finns under sidan protokoll.

Kallelse till socialnämnden 25.9.2018

Kallelse till kommunstyrelsen 18.9.2018

Kallelse till byggnadstekniska nämnden 12.9.2018

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-08-27 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-08-23 finns under sidan protokoll.

Kallelse näringslivsnämnden 27.8.2018

Kallelse kommunfullmäktige 23.8.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-08-13 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 13.8.2018

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-07-11 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniskanämnden 11.7.2018

Ledigt jobb som barnskötare

Semestervikariat - bibliotekarie

Ledigt jobb som bibliotekarie

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-06-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-05-28 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniskanämnden 7.6.2018

Bildningsnämnden möte 05.06.2018
Frramlagt protokoll: bildningsnämnden 5 juni 2018 finns under sidan protokoll

Inbjudan till Företagsam Skärgårds vårmöte

Framlagt protokoll: byggnadstekniskanämnden 2018-05-03 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 28.5.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-09-05 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 9.5.2018

Kallelse byggnadstekniskanämnden 3.5.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-04-25 finns under sidan protokoll.

 Kallelse kommunstyrelsen 25.4.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-04-11 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-04-05 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 11.4.2018

Annons Skrotsamling, hör av dig senast 15.4.

Annons Skräpplockning, passa på att delta senast 25.4.

Inbjudan till informationsträffar om kommunstrukturreformen: på Seglinge 9.4 kl. 18.30 och på Kumlinge 11.4 kl. 19.45.

Framlagt protokoll byggnadstekniska nämnden 2018-03-22 finns under sidan protokoll.

Lediga lärarjobb. Läs mera här

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-03-20 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-03-19 finns under sidan protokoll.

Kallelse byggnadstekniskanämnden 22.3.2018

Kallelse bildningsnämnden 22.03.2018
Framlagt protokoll: bildningsnämnden 2018-03-22.

Kallelse näringslivsnämnden 20.3.2018

Kallelse kommunstyrelsen 19.3.2018

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-02-26 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 26.2.2018

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-02-12 finns under sidan protokoll.

Kallelse bildningsnämnden 15.02.2018

Kallelse byggnadstekniska nämnden 15.2.2018

Kallelse näringslivsnämnden 12.2.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-01-31 finns under sidan protokoll.

Meddelande om utställning av förslag på byggnadsordning        Förslaget på byggnadsordning

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-01-25 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunstyrelsen 25.1.2018

Sommarvikarie sökes för hemvården

Begäran om anbud, frisörtjänster

Begäran om anbud, fotvårdstjänster

Kallelse kommunfullmäktige 31.1.2018

Kallelse kommunfullmäktige 16.1.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2017-12-12 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 12.12.2017

Meddelande om utställning av förslag på ny byggnadsordning

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2017-11-27 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunförbundets stämma den 24.11.2017

Meddelande om protokoll från kommunförbundets stämma den 24.11.2017

Kallelse kommunstyrelsen 27.11.2017

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2017-11-16 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2017-11-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2017-11-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2017-11-10 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 16.11.2017

Kallelse kommunstyrelsen 10.11.2017