Sosiaalitoimi

Kunnan sosiaalilautakunta vastaa palveluista lapsiperheille, vanhuksille ja vammaisille sekä muille niitä tarvitseville. Sosiaalisihteeri toimii yhteyshenkilönä ja toiminnan koordinaattorina.

Palvelut järjestetään ensisijaisesti oman kunnan alueella: perhepäivähoito, päiväkotihoito, iltapäiväkerho ja vanhusten palvelutalo toimii Kumlingen saarella, talossa nimeltä Annagården. Kunta voi myös ostaa tarvitsemansa palvelut muilta palveluntuottajilta, kuten perheneuvonta tai päihdetyö.

Kunnan pieni koko takaa sen, että tieto asukkaiden mahdollisesta avuntarpeesta tulee perille ajoissa, päätöksenteko on ripeää ja että apu voidaan kanavoida oikein ja tehokkaasti.