Sosiaalitoimi

Kunnanhallitus vastaa palveluista vanhuksille ja vammaisille sekä muille niitä tarvitseville. Vanhustenhuollonjohtaja toimii yhteyshenkilönä ja toiminnan koordinaattorina.

Palvelut järjestetään ensisijaisesti oman kunnan alueella: vanhusten palvelutalo Annagården toimii Kumlingen saarella ja tietysti apua viedään myös kotiin siellä asuville omatoimisen asumisen tueksi. Kunta voi myös ostaa tarvitsemansa palvelut muilta palveluntuottajilta ja kuntayhtymältä nimeltä KST (Kommunernas Socialtjänst k.f.).

Kunnan pieni koko takaa sen, että tieto asukkaiden mahdollisesta avuntarpeesta tulee perille ajoissa, päätöksenteko on ripeää ja että apu voidaan kanavoida oikein ja tehokkaasti.