Elinkeinoelämä

Kumlingessa on monipuolinen elinkeinoelämä ja monia, eri palvelualojen yksityisyrittäjiä. Yrittäjät tarjoavat palvelujaan lähinnä kunnan alueella ja lähiseudulla mutta muutamilla yrityksillä on asikaskuntaa myös kauempana. Useimmille yrittäjille optisen kuitukaapeliverkon mahdollistamat nopeat nettiyhteydet ovat hyvin tärkeitä.
Kumlingessa on yrityksiä mm. näillä aloilla: kirjanpito, ajoneuvon korjaus ja huolto, kiinteistöhuolto, maanrakennustyöt, majoitus- ja ruokapalvelut. Kunnassa on kolme kauppaa, posti ja kahden pankin asiamiespalvelut.

Kunta kutsuu paikalliset yrittäjät vuosittain erilaisiin teemakokouksiin. Nämä "yritysaamiaiset" voivat teemaltaan käsitellä vaikka yhteisiä projekteja tai tarjota luennon uusista kirjanpitosäännöistä.
Kunta koordinoi yritysten näkymistä yhteiseen turistiesitteeseen, infokansioihin ja kotisivuille. Yritysten ilmoitukset kunnan lehdessä painetaan veloituksetta.
Kunta tukee siis alueen yrityksiä sekä taloudellisesti tarjoamalla ilmaista näkyvyyttä mutta myös koordinoimalla ja toimimalla lenkkinä kuntien välisessä yhteistyössä yritysten hyväksi.

Muuta apua, tukea ja alakohtaista tietoa tarjoavat seuraavat järjestöt:

Ålands landskapsregering
Näringsavdelningen
(Ahvenanmaan maakuntahallitus, elinkeino-osasto)
www.regeringen.ax/naringsavd

Ålands Näringsliv
www.naringsliv.ax

Ålands Handelskammare
(Ahvenanmaan kauppakamari)
www.chamber.ax

Ålands Företagarförening r.f.
(Ahvenanmaan yritysyhdistys)
www.aff.ax

Företagsam skärgård r.f.
(saariston yritteliäs yhdistys)
www.skargarden.ax

Visit Åland
(turistialan yritysten järjestö)
www.visitaland.com

Arbetsförmedlingen
(työnvälitystoimisto)
www.ams.ax