Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Kumlinge kommuns webbplats.

Kumlinge kommun strävar efter att www.kumlinge.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Då hemsidan i framtiden förnyas med ny leverantör kommer tillgänglighetskraven successivt att uppfyllas.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Kumlinge kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.

Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.kumlinge.ax erbjuder vi därför alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-622 400 eller genom att med epost till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. beställa information som textfil.

Kontakta tillsynsmyndigheten
Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.kumlinge.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.