Annagårdens daghem

Daghemmet finns i Annagårdens servicehus, samma byggnad som inrymmer kommunens äldreboende och står en bit från bycentra mot kyrkan. I daghemmet tar 2-3 lärare i barnomsorg och barnskötare hand om en sk. syskongrupp med upp till 15 barn. Kommunens fritidsverksamhet ordnas i samma lokaler så i barngruppen kan på eftermiddagarna ingå även skolbarn som går på "eftis".
Förskoleverksamheten för barn i 6-års åldern handhas av lärare i barnomsorg på daghemmet. Förskolegruppen har varje vecka samarbete med Kumlinge skola, där förskolebarnen under sitt sista dagisår kontinuerligt får vänja sig vid skolans elever, personal, utrymmen och regler.
Daghemmets värdegrunder är naturnära och hemlik verksamhet och miljö. Barnen vistas mycket ute och gör utflykter till närliggande skog och strand. Besök inom kommunen till tex. bibliotek, gymnastiksal och djurgårdar hör till.
Barngruppen är liten. Varje barn blir sett och hört av personalen och får utvecklas på sina egna villkor, utifrån sin egen förmåga. Daghemmet är ett stöd för föräldrarna i barnuppfostran och kontakten mellen personalen och föräldrarna är tät.
Daghemmets verksamhet är flexibel och kan formas årligen efter barnens och familjernas behov gällande tex. gruppindelning och öppethållning.
Daghemmet har öppet vardagar kl. 7.45-16.45, öppethållningstiderna justeras efter behov. Barnomsorgsavgifterna är låga på Kumlinge: första och sista året är avgiftsfria och i övrigt halveras maxavgiften så att en familj för yngsta barnet betalar maximalt 115 euro för heldagsvård.
Förutom barnomsorg i daghem erbjuder kommunen familjedagvård som är placerad på Annagårdens daghem utanför dess öppethållningstider.
Ansökan om plats på daghemmet lämnas till kommunens bildningsnämnd på särskild
 blankett.

dagisbarn

bggrey

Annagårdens daghem
Tel. 018- 622 432
Föreståndare Ann-Cathrin Lahtinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Lediganslagen tjänst: KOMMUNDIREKTÖR
Sista ansökningsdatum 16.2.2023 kl. 15.00.

Flera sommarvikariat som NÄRVÅRDARE inom äldreomsorgen. Se annons här. Vikariaten tillsätts löpande.

 

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.1-30.4.2023 Kollektivtrafikens turlista

BOBARHETSANALYS PÅGÅR

Kumlinge är med i Företagsam skärgårds projekt där skärgårdskommunerna Sottunga, Föglö och Kumlinge analyserar och mäter sin kommuns attraktionskraft från synvinkeln "Hur bobart är vårt samhälle?"
I Kumlinge leds processen av Airi Pettersson och Satu Numminen och i arbetsgrupperna för forskning inom olika områden medverkar drygt 20 personer. Om du är nyfiken på projektet och vill veta mer kan du ta kontakt med processledarna genom att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och/eller läsa mer om analysmetoden på  https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/
Handboken som arbetsgrupperna använder i sin forskning kan du läsa på https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/habitability-handbook/ hj
Under första halvan av februari pågår ännu sammanställningen av rapporten som är projektets slutprodukt. I samband med publicering av den ordnas en kommuninvånarträff på temat, sannolikt i mars!

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99