Annagårdens daghem

Daghemmet finns i Annagårdens servicehus, samma byggnad som inrymmer kommunens äldreboende och står en bit från bycentra mot kyrkan. I daghemmet tar 2-3 lärare i barnomsorg och barnskötare hand om en sk. syskongrupp med upp till 15 barn.
Förskoleverksamheten för barn i 6-års åldern handhas av lärare i barnomsorg på daghemmet. Förskolegruppen har varje vecka samarbete med Kumlinge skola, där förskolebarnen under sitt sista dagisår kontinuerligt får vänja sig vid skolans elever, personal, utrymmen och regler.
Daghemmets värdegrunder är naturnära och hemlik verksamhet och miljö. Barnen vistas mycket ute och gör utflykter till närliggande skog och strand. Besök inom kommunen till tex. bibliotek, gymnastiksal och djurgårdar hör till.
Barngruppen är liten. Varje barn blir sett och hört av personalen och får utvecklas på sina egna villkor, utifrån sin egen förmåga. Daghemmet är ett stöd för föräldrarna i barnuppfostran och kontakten mellen personalen och föräldrarna är tät.
Daghemmets verksamhet är flexibel och kan formas årligen efter barnens och familjernas behov gällande tex. gruppindelning och öppethållning.
Daghemmet har öppet vardagar kl. 7.45-16.45, öppethållningstiderna justeras efter behov. Barnomsorgsavgifterna är relativt låga på Kumlinge: sista året är avgiftsfritt och maxavgiften är 180€. Se taxor.
Förutom barnomsorg i daghem erbjuder kommunen familjedagvård som är placerad främst på Annagårdens daghem utanför dess öppethållningstider.
Kommunens fritidsverksamhet ordnas i skolans lokaler men leds av en lärare i barnomsorg från Annagårdens daghem. Plats inom fritidsverksamheten gäller främst åk 1-2 och på skoldagar. Avgiften är 40% av heldagsvård.
Ansökan om plats på daghemmet lämnas till utbildningschefen på särskild
 blankett.

dagisbarn

bggrey

Annagårdens daghem
Tel. 018- 622 432
Föreståndare Ann-Cathrin Lahtinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Närvårdare inom äldreomsorgen fr.o.m.  4.3.2024 - tillsvidare. Arbetstid 100h/4v. Se fullständig annons här.

Flera sommarvikarier till äldreomsorgen. För mer information och intresseanmälan kontakta föreståndaren på servicehuset Annagården per mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per tel. 018-622 431.

Helgbarnomsorg, barnskötare för i medeltal två helger/månad från slutet av februari till sommaren, med sannolik fortsättning på hösten.
Se fullständig annons här

Centralköket söker kockvikarie för sommaren 2024 för åtta veckor. Exakta datum är ännu inte helt fastställda men sannolikt 8.7.-1.9.
Arbetet är på fyra veckors scheman på 88,24% och innefattar helgarbete. Körkort är ett krav. Lämplig utbildning och erfarenhet samt hygienpass anses meriterande. Kom och upplev en sommar i den underbara skärgårdkommunen Kumlinge! För mer information kontakta husmor Ingrid Palmroos, tel. 018-622 452 under vardagar kl. 8-16, eller utbildningschef Camilla Olin tel. 018-622 455, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Se fullständig annons här.


VÅRHOLM
- BOSTADSTOMTER

Havsnära bostadstomter till salu

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet:
måndag-torsdag kl. 9-12 och 13-15.


KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Mergus).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.1-28.4.2024 Kollektivtrafikens turlista

BOBARHETSARBETET FORTSÄTTER!

Kommunstyrelsen tillsatte i höstas två arbetsgrupper för ett fortsatt arbete för kommunens bobarhet.
Den ena gruppen hade till sin huvudsakliga uppgift att genemföra en marknadsföringskampanj med information till potentiella inflyttare. Kampanjen genomfördes på Facebook under senhösten och en bit in på det nya året. Kommunen tackar alla som hjälpt till med att sprida materialet!
Den andra gruppen, kallad Indikatorgruppen, har identifierat de områden som fick "ett lägre betyg" i Kumlinges bobarhetsanalys, och jobbat och jobbar med åtgärder kopplade till dessa. Sådana är tex:
- Fredagsträffar för seniorer, ett Leader-projekt som startade i januari. Mer info finns i månatligt Kumlinge Nytt.
- Ett eventuellt projekt kring grundvattenkvalitén.
- Information om lokalekomin på Kumlinge, vikten av dess "friskhet" och tips på vad var och en kan göra åt saken.
Om du har frågor kring de här delområden så kan du höra av till Satu Numminen, tel. 040 50612 99.

Bakgrund: Kumlinge analyserade sin bobarhet enligt en metod framtagen ursprungligen av Christian Plejel på Kökar och sedan utvecklad av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Analysarbetet och forskningen på Kumlinge pågick mellan september 2022 och januari 2023, och genomfördes av ett 30-tal ortsbor som är experter på just Kumlinge.
Rapporten finns nu att läsa här.
Bakgrundsmaterial för de olika delområden i rapporten finns här:
OMRÅDE 1: Platsens identitet
OMRÅDE 2: Ekosystem
OMRÅDE 3: Färskvatten
OMRÅDE 4: Energi
OMRÅDE 5: Lokal ekonomi
OMRÅDE 6: Offentlig service
OMRÅDE 7: Välmående människor
Frågor om resultatet kan ställas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99