Annagårdens daghem

Daghemmet finns i Annagårdens servicehus, samma byggnad som inrymmer kommunens äldreboende och står en bit från bycentra mot kyrkan. I daghemmet tar 2-3 lärare i barnomsorg och barnskötare hand om en sk. syskongrupp med upp till 15 barn. Kommunens fritidsverksamhet ordnas i samma lokaler så i barngruppen kan på eftermiddagarna ingå även skolbarn som går på "eftis".
Förskoleverksamheten för barn i 6-års åldern handhas av lärare i barnomsorg på daghemmet. Förskolegruppen har varje vecka samarbete med Kumlinge skola, där förskolebarnen under sitt sista dagisår kontinuerligt får vänja sig vid skolans elever, personal, utrymmen och regler.
Daghemmets värdegrunder är naturnära och hemlik verksamhet och miljö. Barnen vistas mycket ute och gör utflykter till närliggande skog och strand. Besök inom kommunen till tex. bibliotek, gymnastiksal och djurgårdar hör till.
Barngruppen är liten. Varje barn blir sett och hört av personalen och får utvecklas på sina egna villkor, utifrån sin egen förmåga. Daghemmet är ett stöd för föräldrarna i barnuppfostran och kontakten mellen personalen och föräldrarna är tät.
Daghemmets verksamhet är flexibel och kan formas årligen efter barnens och familjernas behov gällande tex. gruppindelning och öppethållning.
Daghemmet har öppet vardagar kl. 7.45-16.45, öppethållningstiderna justeras efter behov. Barnomsorgsavgifterna är låga på Kumlinge: första och sista året är avgiftsfria och i övrigt halveras maxavgiften så att en familj för yngsta barnet betalar maximalt 115 euro för heldagsvård.
Förutom barnomsorg i daghem erbjuder kommunen familjedagvård som är placerad på Annagårdens daghem utanför dess öppethållningstider.
Ansökan om plats på daghemmet lämnas till kommunens bildningsnämnd på särskild
 blankett.

dagisbarn

bggrey

Annagårdens daghem
Tel. 018- 622 432
Föreståndare Ann-Cathrin Lahtinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningschef
Kent Eriksson
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Kumlinge kommun söker (klicka på befattningen för annons):

Ingen befattning ledig för tillfället

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Kollektivtrafiken körs måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

17.8-3.10.2021 Kollektivtrafikens turlista

4.10-31.12.2021 Kollektivtrafikens turlista

 

 

 

Corona -restriktioner

Coronarestriktionerna, rekommendationerna och kommunens egna beslut påverkar den kommunala verksamheten just nu så här:
- Kommunkansliet är öppet. Noggrann handhygien och avstånd i kontakterna till personalen gäller. Det finns munskydd att ta på sig innanför ytterdörren till vänster. Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Boka gärna ditt besök med berörd tjänsteman på förhand.
- Biblioteket är öppet, även där gäller noggrann handhygien och avstånd till personal och andra besökare.
- På daghemmet vistas under öppethållningstiden personal och barn samt barnens föräldrar vid lämning och hämtning. Alla ska följa hygienreglerna.
- På Annagårdens servicehus gäller följande: Endast symptomfria personer får komma på besök. Noggrann handhygien! Fullt vaccinerade personer behöver inte ha visir/munskydd inomhus. Utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig.
- I kommunens kollektivtrafik finns munskydd att få i taxin. Fråga chauffören innan du kliver in i taxin ifall du har symptom på smittsamma sjukdomar!

Senaste information och restriktioner från ÅLR finns att läsa på:
www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

 

 

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99