Annagårdens daghem

Daghemmet finns i Annagårdens servicehus, samma byggnad som inrymmer kommunens äldreboende och står en bit från bycentra mot kyrkan. I daghemmet tar 2-3 lärare i barnomsorg och barnskötare hand om en sk. syskongrupp med upp till 15 barn. Kommunens fritidsverksamhet ordnas i samma lokaler så i barngruppen kan på eftermiddagarna ingå även skolbarn som går på "eftis".
Förskoleverksamheten för barn i 6-års åldern handhas av lärare i barnomsorg på daghemmet. Förskolegruppen har varje vecka samarbete med Kumlinge skola, där förskolebarnen under sitt sista dagisår kontinuerligt får vänja sig vid skolans elever, personal, utrymmen och regler.
Daghemmets värdegrunder är naturnära och hemlik verksamhet och miljö. Barnen vistas mycket ute och gör utflykter till närliggande skog och strand. Besök inom kommunen till tex. bibliotek, gymnastiksal och djurgårdar hör till.
Barngruppen är liten. Varje barn blir sett och hört av personalen och får utvecklas på sina egna villkor, utifrån sin egen förmåga. Daghemmet är ett stöd för föräldrarna i barnuppfostran och kontakten mellen personalen och föräldrarna är tät.
Daghemmets verksamhet är flexibel och kan formas årligen efter barnens och familjernas behov gällande tex. gruppindelning och öppethållning.
Daghemmet har öppet vardagar kl. 7.45-16.45, öppethållningstiderna justeras efter behov. Barnomsorgsavgifterna är relativt låga på Kumlinge: sista året är avgiftsfritt och maxavgiften är 180€. Se taxor.
Förutom barnomsorg i daghem erbjuder kommunen familjedagvård som är placerad främst på Annagårdens daghem utanför dess öppethållningstider.
Fritidsverksamheten är placerad delvis på daghemmet och delvis i skolan för att bättre kunna tillmötesgå barnens behov. Plats inom fritidsverksamheten gäller främst åk 1-2 och på skoldagar. Avgiften är 40% av heldagsvård.
Ansökan om plats på daghemmet lämnas till kommunens bildningsnämnd på särskild
 blankett.

dagisbarn

bggrey

Annagårdens daghem
Tel. 018- 622 432
Föreståndare Ann-Cathrin Lahtinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Vikarie för kock i centralköket under veckorna 33-41 sökes. Se annons här.

Vikarierande barnskötare 21.8.2023-8.6.2024. Se annons här.

 

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och 13-15.

KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Odin).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

1.5-8.6.2023 Kollektivtrafikens turlista

BOBARHETSANALYSEN ÄR KLAR!

Kumlinge har tillsammans med kommunerna Föglö och Sottunga analyserat sin bobarhet enligt en metod framtagen ursprungligen av Christian Plejel på Kökar och sedan utvecklad av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Analysarbetet och forskningen på Kumlinge pågick mellan september 2022 och januari 2023, och genomfördes av ett 30-tal ortsbor som är experter på just Kumlinge.
Rapporten har presenterats 
16.3 för alla de som varit med och forskat fram resultatet
23.3 för kommunstyrelsen och -fullmäktige.
30.3 för allmänheten
Rapporten finns nu att läsa här.
Bakgrundsmaterial för de olika delområden i rapporten finns här:
OMRÅDE 1: Platsens identitet
OMRÅDE 2: Ekosystem
OMRÅDE 3: Färskvatten
OMRÅDE 4: Energi
OMRÅDE 5: Lokal ekonomi
OMRÅDE 6: Offentlig service
OMRÅDE 7: Välmående människor
Frågor om analysarbetet och resultatet kan ställas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tack till alla ortsbor som medverkat i att ta fram analysrapporten! Nu startar arbetet med att göra Kumlinge ännu mer bobart!

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99