Kumlinge skola                        

Skolan i Kumlinge är en sammanhållen 1-9 skola, som under läsåret 2023-24 har 19 elever.
I skolan finns tjänsterna klasslärare för åk 1-2, klasslärare med undervisningsskyldighet i matematik och kemi/fysik på högstadiet, lektor i svenska och engelska. Vid behov anställs timlärare.

Utrymmen i skolan är ljusa och fräscha och tillåter lätt en fördubbling av elevantalet. 
Tidsenligheten garanteras med modern teknik, bland annat har varje elev tillgång till en egen bärbar dator och i de större klassrummen finns interaktiva skrivtavlor.

Klasserna är små och det leder till att kontakten mellan lärarna och eleverna är god.

I skolbyggnaden finns även gymnastiksal, bibliotek och gym samt kommunens centralkök. Köket tillreder måltider för både dagis, skola och äldreomsorg.

Kommunens fritidsverksamhet ordnas i skolans lokaler men leds av en lärare i barnomsorg från Annagårdens daghem.

Skolans blogg: Skolbloggen

 

Tillsammans              

Hej, hur mår du, vännen?
Vill du vara med?
Vi kan göra det du vill göra,
du är rolig att leka med.

Vad snäll du är, men säg
vill du ha hjälp?
Och när jag känner mig ensam
kan du vara med mig då?

Tillsammans, tillsammans
Är vi starkare än du tror
Tillsammans, tillsammans       
Är vi starkare än du tror

Skriven av läraren Mia Lindeman tillsammans med eleverna i årskurserna 4-6, läsåret 22-23
under temat Välmående

bggrey

Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Skolföreståndare
Johanna Nordman
Tel. 018-622 450
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lärarrum
Tel. 018-622 451
www.kumlingeskola.ax

 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Barnskötare
Kumlinge kommun lediganslår en tidsbunden tjänst som barnskötare vid Annagårdens daghem i Kumlinge på cirka 40% av heltid, för perioden 12.8.2024-8.6.2025.
Annagårdens daghemsverksamhet innefattar omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I verksamheten ingår också fritidshemsverksamhet för skolelever samt familjedagvård vissa helger. Kommunen söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Lärandet sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik och du ser det kompetenta, unika barnet.
Se utförlig annons här.
Ansökningar ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast tisdag 25 juni kl. 15.00 per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post:
Kommunkansliet, Kumlingevägen 323b, 22820 Kumlinge

Kommuntekniker/byggnadsinspektör sökes till Kumlinge kommun, förlängd ansökan. Ansök senast 4.6.2024 kl. 12. Se fullständig annons här


VÅRHOLM
- BOSTADSTOMTER

Havsnära bostadstomter till salu

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING

Kommunkansliet är öppet:
måndag-torsdag kl. 9-12 och 13-15.


KOLLEKTIVTRAFIKENS TURLISTA

Måndag-fredag i anslutning till frigående färjors ankomster och avgångar i norra Kumlinge (m/s Alfågeln och m/s Ejdern) samt i Snäckö (m/s Mergus).
Alla kollektivtrafikens turer är beställningsturer, bokningen skall göras dagen innan per telefon 040 066 56 50.

29.4-7.6.2024 Kollektivtrafik

BOBARHETSARBETET FORTSÄTTER!

Kommunstyrelsen tillsatte i höstas två arbetsgrupper för ett fortsatt arbete för kommunens bobarhet.
Den ena gruppen hade till sin huvudsakliga uppgift att genemföra en marknadsföringskampanj med information till potentiella inflyttare. Kampanjen genomfördes på Facebook under senhösten och en bit in på det nya året. Kommunen tackar alla som hjälpt till med att sprida materialet!
Den andra gruppen, kallad Indikatorgruppen, har identifierat de områden som fick "ett lägre betyg" i Kumlinges bobarhetsanalys, och jobbat och jobbar med åtgärder kopplade till dessa. Sådana är tex:
- Fredagsträffar för seniorer, ett Leader-projekt som startade i januari. Mer info finns i månatligt Kumlinge Nytt.
- Ett eventuellt projekt kring grundvattenkvalitén.
- Information om lokalekomin på Kumlinge, vikten av dess "friskhet" och tips på vad var och en kan göra åt saken.
Om du har frågor kring de här delområden så kan du höra av till Satu Numminen, tel. 040 50612 99.

Bakgrund: Kumlinge analyserade sin bobarhet enligt en metod framtagen ursprungligen av Christian Plejel på Kökar och sedan utvecklad av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Analysarbetet och forskningen på Kumlinge pågick mellan september 2022 och januari 2023, och genomfördes av ett 30-tal ortsbor som är experter på just Kumlinge.
Rapporten finns att läsa här.
Bakgrundsmaterial för de olika delområden i rapporten finns här:
OMRÅDE 1: Platsens identitet
OMRÅDE 2: Ekosystem
OMRÅDE 3: Färskvatten
OMRÅDE 4: Energi
OMRÅDE 5: Lokal ekonomi
OMRÅDE 6: Offentlig service
OMRÅDE 7: Välmående människor
Frågor om resultatet kan ställas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25te varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99