Övrig social service


Övrig barnomsorg
Kontakta socialsekreteraren, tel. 018-622 430.
Du kan ansöka om familjedagvård om du har behov av barnomsorg under kvällar, nätter eller veckoslut eller under sommaren då Annagårdens daghem eventuellt är stängt.
Du kan ansöka om stöd för vård av barn i hemmet.

Annan barn- och familjevård
Kontakta socialsekreteraren, tel. 018-622 430.
Faderskapsutredningar, avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt, avtal om underhållsbidrag och ansökan om utkomststöd samt barnskyddsärenden.

Folkhälsans familjerådgivning
Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn, tel. 018-17 430
Avgiftsfri familjerådgivning

Folkhälsans ekonomi- och skuldrådgivning
Styrmansgatan 10, 22100 Mariehamn, tel. 018-12 602
Avgiftsfri ekonomisk rådgivning

Fältarna
Uncan, Norra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn,
tel. 018-531 455 / 040 078 02 37

Annan service för
åldringar och handikappade
Kontakta socialsekreteraren, tel. 018-622 430.
Färdtjänst, trygghetstelefon, handikappstöd, stöd för närståendevård, måltidsservice.

Missbrukarvård
Kommuninvånare kan avgiftsfritt söka öppen missbrukarvård i Mariehamn vid Beroendemottagningen, tel. 018-531 720.
Behandling där ges som anstaltsvård, oftast som en fyra veckors kurs med uppföljningsperioder halvårsvis under en två års tid.
Vid behov av vård vänder man sig lämpligast direkt till missbrukarvården i Mariehamn, någon betalningsförbindelse från Kumlinges socialkansli behövs inte.

bggrey

Socialkansliet öppet: 
Mån-tis kl 9-15, ons kl 9-12

Socialsekreterare Susanne Danielsson
Tel. 018-622 430
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

Kumlinge kommun söker (klicka på befattningen för annons):

Bibliotekssekreterare, vikariat t.o.m. 16.8.2021

Anbudsbegäran Avfallstransporter 2021-2023

Anbudsbegäran Fastighetsskötsel 2021-2024

Familjedagvårdare

 

 

 

Lättande av restriktioner

Coronarestriktionerna, rekommendationerna och kommunens egna beslut påverkar den kommunala verksamheten just nu så här:
- Kommunkansliet är öppet för kundbesök. Noggrann handhygien och avstånd i kontakterna till personalen gäller.
- Biblioteket är öppet, även här gäller noggrann handhygien och avstånd till personal och andra besökare.
- På skolan vistas elever och skolhusets personal. Föräldrar får besöka skolan vid behov, då gäller följande: du ska vara frisk, följa hygienreglerna och hålla avstånd.
- På daghemmet vistas under öppethållningstiden personal och barn samt deras föräldrar vid lämning och hämtning. Eventuella andra besökare ombeds ta kontakt på förhand och avtala om besök. Alla skall följa hygienreglerna.
- På Annagårdens servicehus gäller följande: Anhöriga/vänner som vill komma på besök till Annagården skall höra av sig på förhand och avtala om besökstid. Besökaren får inte ha några som helst symptom på smittsamma sjukdomar. Besökaren håller två meters avstånd till boende och personal eller använder skyddsutrustning (fås av personalen). 
- I kollektivtaxin i Kumlinge finns ansiktsmask att få om kunden vill använda en sådan.

Personer som anländer till Kumlinge från riskområden rekommenderas 10 dagars självkarantän.

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25 varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 018-622 403 / 040 506 12 99