Momsfri privat socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag. Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, det vill säga varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 %. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 40 % av priset på servicen.

Serviceavtal mellan kund och företag
Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden. 

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll. Företaget skall även ha en utsedd ansvarsperson som ansvarar för servicens kvalitet samt ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Läs mer på skatteförvaltningens hemsida.

Godkända företag
- inga företag tillsvidare

Företag som vill bli godkänd producent lämnar anmälningsblanketten till Kumlinge kommun, Kumlingevägen 323B, AX-22820 Kumlinge