Kumlinge flygfält

Flygfältet är beläget på södra sidan av ön Kumlinge. Den asfalterade landningsbanan är 600 meter lång.
Flygfätet ägs och sköts av Ålands landskapsregering. Kontaktperson i frågor gällande flygfältet är arbetsledaren på Vägstationen i Kumlinge, tel. 045 752 750 76.
Information om flygfältet samt service i anslutning till det finns på www.lentopaikat.fi

Det landar uppskattningvis cirka 50 privatplan på flygfältet i Kumlinge varje år.