BEFRIELSE FRÅN VISS FASTIGHETSKATT
  -- UPPDATERAD INFORMATION --

De fastighetsägare som drabbats av skattestyrelsens nya tillämpning som innebär att mark som tidigare klassades som impediment numera ur skattehänseende inte längre anses vara impediment kommer sannolikt att kunna begära befrielse från delar av den skatt som härrör från denna nya tillämpning. Lagförslag 11/2017-2018 som kan läsas här handlar om detta och godkänns förhoppningsvis i Lagtinget efter påsk. När lagen godkänts skall den laglighetsprövas och sedan utfärdas. Först när lagen är utfärdad kan kommunen börja bevilja befrielse i enlighet med lagen och kommer då att distribuera en blankett som skall fyllas i för att ansöka om befrielse. Observera att lagförslaget är sådant att endast den mark som överskrider en (1) hektar kan beviljas befrielse från fastighetsskatt.

Uppdatering: Lagen tycks inte klara laglighetsprövningen vilket betyder att den inte kan utfärdas. Landskapsregeringen kommer förhoppningsvis att söka nya sätt att möjliggöra befrielse men i nuläget saknar alltså kommunen möjlighet att befria från skatt. 

 

 

BESÖKSERBJUDANDE FÖR
DIG SOM VILL FLYTTA HIT!

inflyttarpaket

(klicka på bilden!)

 


VISA ALLA

Fakta om Kumlinge

OM KUMLINGE

Kumlinge kommuns område omfattar totalt ungefär 800 öar, varav de fyra största har bofast befolkning. Dessa öar med året-runt bosättning heter Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Här kan du läsa mer!

faktaomkumlinge

Det finns en film om att bo på Kumlinge, 
du kan se den genom att klicka här.

FB FindUsonFacebook online 114 sv SE

BESÖKSKARTA

Klicka på bilden så öppnas en stor karta i ett nytt fönster

Läs mer om kommunen genom att klicka "läs mer".

Läs mer...

 

Kumlinge ger dig trygghet nära naturen!

En liten skärgårdskommun i Ålands vackra skärgård. Mitt i havet och med en fantastisk natur vill vi vara ett alternativ för dig som går och tänker på var du vill slå ned dina bopålar. Naturen och stillheten, men också tryggheten och den goda servicen borgar för livskvalitet för oss som vågar. Och det finns gott om rum för fler!