Kalender

 

BESÖKSERBJUDANDE FÖR
DIG SOM VILL FLYTTA HIT!

inflyttarpaket

(klicka på bilden!)

BEFRIELSE FRÅN VISS FASTIGHETSKATT
  -- UPPDATERAD INFORMATION --

De fastighetsägare som drabbats av skattestyrelsens nya tillämpning som innebär att mark som tidigare klassades som impediment numera ur skattehänseende inte längre anses vara impediment kommer sannolikt att kunna begära befrielse från delar av den skatt som härrör från denna nya tillämpning. Lagförslag 11/2017-2018 som kan läsas här handlar om detta och godkänns förhoppningsvis i Lagtinget efter påsk. När lagen godkänts skall den laglighetsprövas och sedan utfärdas. Först när lagen är utfärdad kan kommunen börja bevilja befrielse i enlighet med lagen och kommer då att distribuera en blankett som skall fyllas i för att ansöka om befrielse. Observera att lagförslaget är sådant att endast den mark som överskrider en (1) hektar kan beviljas befrielse från fastighetsskatt.

Uppdatering: Lagen tycks inte klara laglighetsprövningen vilket betyder att den inte kan utfärdas. Landskapsregeringen kommer förhoppningsvis att söka nya sätt att möjliggöra befrielse men i nuläget saknar alltså kommunen möjlighet att befria från skatt.