Kumlinge kommun upphandlar skolskjutsar och kollektivtrafik.

Klicka läs mer nedan för dokument och frågor och svar.

Dokument:
Allmänt om upphandlingarna
Anbudsföfrågan norra linjen skolskjuts
Anbudsförfrågan södra linjen skolskjuts
Anbudsförfrågan kollektivtrafik
Skjutsrutter
Faktureringsgrunder skolskjutsar
Faktureringsgrunder kollektivtrafik
Anbudsformulär norra linjen
Anbudsformlulär södra linjen
Anbudsformulär kollektivtrafik

Inkomna frågor publiceras här tillsammans med de svar som ges.