I ärenden gällande hemvårdsstöd kan du kontakta
Utbildningschef
Camilla Olin 
Tel. 018-622 455
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blanketten till ansökan om hemvårdsstöd i Kumlinge kommun (endast som PDF för att skriva ut) finns här.

Här kan du läsa noggranna anvisningar om hemvårdsstöd