Kultur & fritid

 

Bidrag 2017

Det är dags att ansöka om bidrag för verksamheter för 2017. Ansökan lämnas in senast sista januari 2017.
Blankett finns här som .doc eller .pdf
De bidragstyper som kan sökas är verksamhetsbidrag, projektbidrag eller stipendium

I. Verksamhetsunderstöd
Det är ett årligt bidrag för den kontinuerliga verksamheten, som kan beviljas föreningar och sammanslutningar som har verksamhet som gynnar kommuninvånarna.

II. Projektbidrag
Det är ett understöd för ett särskilt projekt som avses genomföras under en angiven tidsrymd. Normalt kan ett och samma projekt beviljas understöd endast en gång. En förening, sammanslutning eller arbetsgrupp kan beviljas understöd, för projekt som gynnar kommuninvånarna.

III. Stipendium
Det är ett understöd till en enskild person för en särskild prestation. För beviljande av understöd krävs att den sökande har anknytning till kommunen eller ämnar genomföra en prestation som gynnar de boende i kommunen.
Kommunen vill vara med och skapa möjligheter till mångsidigt kulturliv och aktiv fritid på orten! Olika evenemang, kurser och sportklubbar mm. arrangeras ofta av lokala föreningar men kommunen är med på ett hörn genom att bildningsnämnden stöder föreningarna ekonomiskt i mån av möjlighet.

---------------------------------------------

Bildningsnämnden har inte egna personella resurser för verksamhet inom kultur och fritid, men genom nämndens arbetsgrupp "Fritidsgruppen" arrangeras aktivitetskvällar för barn och ungdomar. En aktivitetskväll kan handla om att sporta, använda datorer, laga mat, pyssla eller se på film tillsammans.

Barn och ungdomars trivsel i kommunen är viktig och målsättningen är att de även skall kunna påverka sina möjligheter till fritidssysselsättning själva. Därför sitter 2 äldre skolelever med i Fritidsgruppen och beslutar om verksamheten.

Både barn och vuxna behöver intressanta och meningsfulla fritidsaktiviteter för att höja livskvalitén. Vägen från idé till förverkligande är ofta kort i Kumlinge: när några vill spela innebandy på måndagkvällar går de till skolans föreståndare för att boka tid i gymnastiksalen, samlar ihop en grupp, hänger en lapp på anslagstavlan och sätter igång!
Likadant kan en idé om en fotokurs födas hos en förening som sedan får ekonomiskt stöd från kommunen för sin verksamhet, letar upp en ledare för kursen och sätter igång!

Kom med på kurser och aktiviteter av olika slag, tillsammans är det roligare!
Nya aktiviteter utannonseras i Kumlinge Nytt, annars kan man kontakta den lokala förening vars verksamhet man är intresserad av.

folkutegaende

 

bggrey

Bildningschef
Kaj Törnroos
Tel. 018-622 450 /  040 549 83 83
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

aktuelltrub

Landskapsregeringens kommunrunda

LANDSKAPSREGERINGEN ordnar ÖPPET MÖTE om kommunstrukturen.

Tid: Söndagen 28.5 kl 17-19
Plats: Kumlinge skola

Från landskapsregeringen kommer lantråd Katrin Sjögren samt minister Mika Nordberg.Anmäl gärna till kommunkansliet i Kumlinge om ni avser komma så lokal i skolan kan anpassas efter antalet beräknade besökare. Det är förstås ok att komma oanmäld.

Det har kommit till kommunens kännedom att någon har vänt sig mot förfarandet att kommunen meddelat att kommunen gärna ser förhandsanmälning till mötet om kommunstruktur på söndag.

Anledningen till att kommunen aviserat att förhandsanmälning är bra är endast för att det underlättar att ställa lämplig lokal i ordning.

Det är inte obligatoriskt att anmäla sig, vilket också framgår av ovanstående information.

 

 

Tidtabell Töftöfärjan

Landskapsregeringen har vid plenum fastställt tidtabell förTöftöfärjan för perionden juni-september 2017. Tidtabellen kan läsas här.

 

 

Lediga jobb!

Kumlinge centralkök söker sommarvikarierande kock!  Kommunen hjälper till med boende om det behövs. Den intresserade ombeds kontakta Ringa-Maj Engblom på 018-622 452 eller kommunkansliet på 018-622 400.