Kultur & fritid

 

Bidrag 2018

Blankett för bidragsansökan finns här som .doc eller .pdf
De bidragstyper som kan sökas är verksamhetsbidrag, projektbidrag eller stipendium

I. Verksamhetsunderstöd
Det är ett årligt bidrag för den kontinuerliga verksamheten, som kan beviljas föreningar och sammanslutningar som har verksamhet som gynnar kommuninvånarna.

II. Projektbidrag
Det är ett understöd för ett särskilt projekt som avses genomföras under en angiven tidsrymd. Normalt kan ett och samma projekt beviljas understöd endast en gång. En förening, sammanslutning eller arbetsgrupp kan beviljas understöd, för projekt som gynnar kommuninvånarna.

III. Stipendium
Det är ett understöd till en enskild person för en särskild prestation. För beviljande av understöd krävs att den sökande har anknytning till kommunen eller ämnar genomföra en prestation som gynnar de boende i kommunen.
Kommunen vill vara med och skapa möjligheter till mångsidigt kulturliv och aktiv fritid på orten! Olika evenemang, kurser och sportklubbar mm. arrangeras ofta av lokala föreningar men kommunen är med på ett hörn genom att bildningsnämnden stöder föreningarna ekonomiskt i mån av möjlighet.

---------------------------------------------

Bildningsnämnden har inte egna personella resurser för verksamhet inom kultur och fritid, men genom nämndens arbetsgrupp "Fritidsgruppen" arrangeras aktivitetskvällar för barn och ungdomar. En aktivitetskväll kan handla om att sporta, använda datorer, laga mat, pyssla eller se på film tillsammans.

Barn och ungdomars trivsel i kommunen är viktig och målsättningen är att de även skall kunna påverka sina möjligheter till fritidssysselsättning själva. Därför sitter två äldre skolelever med i Fritidsgruppen och beslutar om verksamheten.

Både barn och vuxna behöver intressanta och meningsfulla fritidsaktiviteter för att höja livskvalitén. Vägen från idé till förverkligande är ofta kort i Kumlinge: när några vill spela innebandy på måndagkvällar går de till skolans föreståndare för att boka tid i gymnastiksalen, samlar ihop en grupp, hänger en lapp på anslagstavlan och sätter igång!
Likadant kan en idé om en fotokurs födas hos en förening som sedan får ekonomiskt stöd från kommunen för sin verksamhet, letar upp en ledare för kursen och sätter igång!

Kom med på kurser och aktiviteter av olika slag, tillsammans är det roligare!
Nya aktiviteter utannonseras i Kumlinge Nytt, annars kan man kontakta den lokala förening vars verksamhet man är intresserad av.

folkutegaende

 

bggrey

Bildningschef
Kaj Törnroos
Tel. 018-622 450 /  040 549 83 83
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

aktuelltrub

Lediga jobb i kommunen

 

Följande finns att söka (klicka på länken)

Sommarvikarier inom hemvården

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25 varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefon: direkt 622 403 (i kommunkansliet)