HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet. 

Kallelse kommunstyrelsen 10.11.2017

Kallelse kommunfullmäktige 16.11.2017

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2017-11-10 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2017-11-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2017-11-16 finns under sidan protokoll.