HÄR PUBLICERAS SOM ETT KOMPLEMENT DET SOM PUBLICERAS PÅ KOMMUNENS FYSISKA ANSLAGSTAVLA SAMT INFORMATION OM FRAMLAGDA PROTOKOLL

Från 1.6.2018 övergår kommunerna enligt lag till att använda den elektroniska anslagstavlan som enda officiella anslagstavla. Den information som finns på den elektroniska anslagstavlan finns också tillgänglig på kommunkansliet. 

Kallelse kommunstyrelsen 26.2.2018

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2018-02-12 finns under sidan protokoll

Kallelse bildningsnämnden 15.02.2018

Kallelse byggnadstekniska nämnden 15.2.2018

Kallelse näringslivsnämnden 12.2.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2018-01-31 finns under sidan protokoll

Meddelande om utställning av förslag på byggnadsordning        Förslaget på byggnadsordning

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2018-01-25 finns under sidan protokoll

Kallelse kommunstyrelsen 25.1.2018

Sommarvikarie sökes för hemvården

Begäran om anbud, frisörtjänster

Begäran om anbud, fotvårdstjänster

Kallelse kommunfullmäktige 31.1.2018

Kallelse kommunfullmäktige 16.1.2018

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2017-12-12 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 12.12.2017

Meddelande om utställning av förslag på ny byggnadsordning

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2017-11-27 finns under sidan protokoll.

Protokoll från kommunförbundets stämma den 24.11.2017

Meddelande om protokoll från kommunförbundets stämma den 24.11.2017

Kallelse kommunstyrelsen 27.11.2017

Framlagt protokoll: kommunfullmäktige 2017-11-16 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: byggnadstekniska nämnden 2017-11-07 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: näringslivsnämnden 2017-11-02 finns under sidan protokoll.

Framlagt protokoll: kommunstyrelsen 2017-11-10 finns under sidan protokoll.

Kallelse kommunfullmäktige 16.11.2017

Kallelse kommunstyrelsen 10.11.2017