Socialnämndens meddelande om ansökan om kommunal barnomsorgsplats, fritidshemsplats och familjedagvård läses genom att klicka här.