De mest tillämpade kommunala taxorna

 

Senaste beslutade taxor finns att läsa här!
(uppdaterat jan 2017)