Ekonomi

I december sammanträdde fullmäktige för att slå fast budget för 2017. Intäkterna ökas med ny fastighetsskatt och ökade bygglovsavgifter samtidigt som kostnaderna minskas med ca 45.000 euro varav det mest är personalkostnader. Sammanlagt budgeteras då ett årsbidrag på ca 90.000 euro vilket ska ställas i relation till att amorteringar på lån är i storleksordningen 50.000. De kommande åren är ytterst osäkra då vi vet för lite om bland annat framtidens landskapsandelssystem men kommunen är rustad för att möta utmaningarna.

I budgeten för 2017 finns ingen direkt serviceminskning utan tvärtom vissa satsningar: något ökade anslag för vägunderhåll, asfaltering av Annagårdens parkering, inköp av brandsprutor. Sista året innan skolan är fortsatt avgiftsfritt på daghemmet.

Fullmäktige fastslog också att samarbete med Brändö ska fortsatt utredas och under våren kommer en arbetsgrupp börja titta på om kommunerna kan dela socialchef från 1.1.2018. Styrelsen har också aviserat att man under första halvan av 2017 ska se över ekonomiplanen för 2018 och 2019 för att försäkra sig om att kommunen fortsatt har ett önskvärt årsbidrag.

För den som vill ta del av budgeten i sin helhet är det bara att höra av sig eller komma in på kommunkansliet.

 

bggrey

Kommunkansliet
Tel. 018- 622 400, fax 622 410

Kommundirektör                    
Christian Dreyer
Tel. 018-622 401
mobil: 040-52 55 820
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråsekreterare
Marianne Eklund
Tel. 018-622 406
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

aktuelltrub

Lediga jobb!

Kumlinge kommun söker

Byggnadsinspektör/kommuntekniker för tiden 1.1.2018-31.12.2018

Socialsekreterare för tiden 1.1.2018-31.12.2018

 

 

 

 

Bidrag 2018

Dags att söka bidrag för Kultur, Fritid, Idrott och ungdomsarbete för 2018. Sista ansökningsdag är sista januari 2018.
Mera information finns under Kultur & fritid

 

 

Stipendium

Kumlinge kommun utdelar 2 stycken stipendier á 200 € (om budgeten faställs så) till studerande på högskolenivå.

Läs mer...