VÄGNAMN OCH SKYLTAR

Åland Post har nu skickat ut information om adresser i kommunen. Efter att eventuella fel rättats kommer kommunen att börja använda era nya adresser. Kommunen får dessa från Åland Post så ni behöver inte meddela kommunkansliet  er nya adress.

Vad det gäller skyltar så har kommunen inte tagit upp i sin budget för 2018 att skylta de kommunala vägarna (preliminärt skulle det kosta ca 20.000 euro vilket det inte finns utrymme för just nu). De väglag eller privatpersoner som vill skylta sina vägar bör tänka på att det finns vissa regler för hur en vägnamnsskylt ska se ut. För att få reda på aktuella regler rekommenderas att man tar kontakt med landskapsregeringen.

Mer om själva vägnamnen genom att klicka "läs mer".

Här finner ni bild och text som berättar vad de fastslagna vägnamnen är. 

Klicka först upp fil 1 som innehåller vägnamn och deras beteckning på kartorna. Klicka sedan upp kartan över den ö vägen du är intresserad av ligger. Där hittar du en beteckning (nummer) som du sen finner i listan i fil 1.

Fil 1: Alla vägnamn och deras nummer på kartan.

Fil 2: Björkö

Fil 3: Enklinge

Fil 4: Kumlinge och Snäckö

Fil 5: Seglinge

 (De flesta syns också på https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=sv)