Annagårdens daghem

I kommunens daghem tar 2-3 barnträdgårdslärare/barnskötare hand om en sk. syskongrupp med upp till 15 barn. Kommunens fritidshemsverksamhet ordnas i samma lokaler så i barngruppen kan på eftermiddagarna ingå även skolbarn som går på "eftis".
Daghemmet har öppet vardagar kl. 8.15-17, öppethållningstiderna justeras efter behov. Ansökan om plats på daghemmet lämnas till kommunens socialnämnd på särskild blankett.

Förskoleverksamheten för barn i 6-års åldern handhas av daghemmet. Förskolegruppen har månatligen samarbete med Kumlinge skola, där föreskolebarnen under sitt sista dagisår kontinuerligt får vänja sig vid skolans elever, personal, utrymmen och regler.

Daghemmets värdegrunder är naturnära och hemlik verksamhet och miljö. Barnen vistas mycket ute och kan göra utflykter till närliggande skog och strand. Besök inom kommunen till tex. bibliotek, gymnastiksal och djurgårdar hör till.

Barngruppen är liten. Varje barn blir sett och hört av personalen och får möjligheten att utvecklas på sina egna villkor, utifrån sin egen förmåga. Daghemmet är ett stöd för föräldrar i barnuppfostran och kontakten mellan personalen och föräldrarna är tät.

dagisbarn

bggrey

Annagårdens daghem
Tel. 018- 55 579
Föreståndare Ann-Cathrin Lahtinen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialsekreterare
Susanne Danielsson (55%)
Tel. 018-622 430
må-ti kl 9-15, ons kl 9-12
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

aktuelltrub

Bidrag 2018

Dags att söka bidrag för Kultur, Fritid, Idrott och ungdomsarbete för 2018. Sista ansökningsdag är sista januari 2018.
Mera information finns under Kultur & fritid

 

 

Lediga jobb i kommunen

 

Följande finns att söka (klicka på länken)

Sommarvikarier inom hemvården

 

 

Deadline Kumlinge Nytt

Deadline för Kumlinge Nytt är den 25 varje månad.
Tidningen utkommer i regel i månadsskiftet.
Material sänds till redaktören Satu Numminen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefon: direkt 622 403 (i kommunkansliet)