Kumlinge kommun utdelar 2 stycken stipendier á 200 € (om budgeten faställs så) till studerande på högskolenivå.


För att kunna erhålla stipendiet skall följande uppfyllas:

  •        Studierna bedrivs på högskola eller universitet
  •        Det är heltidsstudier
  •            Den sökande har avgångsbetyg från Kumlinge skola eller är mantalsskriven i Kumlinge kommun
  •           Ansökan är kommunen tillhanda senast den 1 februari 2018

Beslut om stipendiet fattas på bildningsnämndens därpå följande möte.

Om det inkommer fler än 2 ansökningar som uppfyller kraven avgörs det genom lottdragning vilka som erhåller stipendiet.

Stipendiet kan endast erhållas en gång per utbildning

Ansökan görs elektroniskt här, via pappersblankett här  eller formuleras fritt, men innehåller minst följande:

Namn
Personsignum
Adress
Högskola/universitet
Studieinriktning
Intyg över studierätten
Kontaktuppgifter
Bankkonto

ansökan riktas till:                                                 kontakt
Kumlinge kommun                                                Kaj Törnroos
Bildningsnämnden                                                Bildningschef
AX 22820 Kumlinge                                              018-622450
                                                                              Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.